nieuws

Definitief geen schikking tussen Bol en Generali

Branche 5854

Er komt definitief geen schikking tussen de voormalige quizmaster Willem Bol en verzekeraar Generali. Beide partijen hadden elkaar nog schriftelijk een bod gedaan in de kwestie die draait om een gestaakte AOV-uitkering, maar dit werd wederzijds afgewezen. Het is nu aan het Gerechtshof Arnhem om de knoop door te hakken.

Definitief geen schikking tussen Bol en Generali

Vrijdag verliep de deadline die Generali Bol had gesteld om te reageren op hun bod, een herhaling van het bod dat ze hem ook hadden gedaan tijdens de comparitie-zitting eind november. Het bod komt er in het kort op neer dat beide partijen de claim op elkaar laten vallen.

Inkomsten uit bedrijf

Generali claimt meer dan € 400.000 van de voormalige quizmaster voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering die hij ten onrechte zou hebben genoten nadat hij zich eind 2009 met rugklachten bij de verzekeraar meldde. Generali trok de uitkering in september 2013 in omdat Bol zijn ziekte gefingeerd zou hebben. Toen de rechter hier in kort geding een streep doorzette, stuitte Generali de uitkering in november 2014 door te stellen dat Bol na het ontstaan van zijn arbeidsongeschiktheid nog substantiële inkomsten uit zijn bedrijf had.

Expliciet toestemming

Bol is in deze zaak in beroep gegaan omdat het volgens hem ging uit inkomsten uit doorlopende contracten met omroepen en productiebedrijven. Van meer dan vijf uur werk in de week zou geen sprake zijn geweest en bovendien stelt hij expliciet toestemming te hebben gekregen van Generali om op therapeutische basis werkzaamheden te verrichten. Bovendien heeft Generali zelf volgens Bol in het kort geding van 2013 gesteld dat intern de beslissing was genomen geen inkomenstoets te doen.

Vakantiehuisje in Heino

Bol woont inmiddels al enkele jaren noodgedwongen in een vakantiehuisje in Heino met vrouw en kind. Hij zit naar eigen zeggen zowel financieel als geestelijk en lichamelijk volledig aan de grond. Op grond van een schadeberekening door een expert voor onder meer de misgelopen uitkering en de gedwongen verkoop van zijn woning, stelt Bol ruim € 1 mln euro gulden tegoed te hebben van Generali.

Frauderegisters

Om toch tot een vergelijk te komen kwam Bol na het gesloten beurzen aanbod van Generali met een tegenbod van € 550.000 euro en de mogelijkheid om via Generali/ ASR een hypotheek te sluiten zodat hij van het vakantiepark af komt. Ook wil hij geschrapt worden uit de frauderegisters waar de verzekeraar hem heeft aangemeld.

Nu beide voorstellen officieel zijn afgewezen door Bol en Generali is het aan het Gerechtshof Arnhem om begin 2018 uitspraak te doen.

Reageer op dit artikel