artikel

‘Ik ben niet alleen curious naar 2020’

Branche 681

‘Ik ben niet alleen curious naar 2020’

‘I am curious’ is de slogan van de am:dag van dit jaar. “Een understatement voor de periode waarin we ons nu bevinden wat mij betreft. Ik heb 2019 ervaren als een bijzonder boeiend jaar. De veranderingen waar we al een paar jaar over nadenken worden nu toch beetje bij beetje echt realiteit. Vooral als je het hebt over de keten.” Lees de blog van Marieke van Zuien, commercieel directeur BNP Paribas Cardif.

In mijn ogen is dat het resultaat van meer openheid. Over de wijze waarop we samenwerken en wat dat toevoegt aan elke schakel. Of niet toevoegt. De discussie over de manier waarop de consument keuzes maakt en wat dat betekent voor de rol die iedere partij binnen de keten nog wel, of niet meer pakt, wordt concreter.

Hybride modellen

Zo zijn wij zelf druk aan het testen en experimenteren met hybride modellen in meerdere verschijningsvormen. Structuren waarbinnen wij optimaal gebruik maken van de digitale weg die de consument toch a loopt. Omdat de tooling steeds beter, gebruiksvriendelijker en vooral relevanter wordt. Ik ben erg onder de indruk van de stappen die gezet worden door de leveranciers van die hulpmiddelen om de adviseur echt te ondersteunen in zijn vak. En om de consument vooral een soepele, begrijpelijke en aangename ervaring te bieden bij complexe trajecten.

Ik beschouw die verbeteringen als cruciaal in de ambities die wij gezamenlijk hebben. De tools en processen vormen de ruggengraat van de financiële dienstverlening anno 2020. Op die basis kan de adviseur zijn toegevoegde waarde optimaal tot zijn recht laten komen. En kan de leverancier van een financieel product laten zien dat complexiteit geen gegeven is. Mits soepel ondersteund en digitaal toegankelijk gemaakt op een consumentvriendelijke manier.

Dialoog voeren

Voor ons als aanbieder en vooral in de dialoog die wij voortdurend voeren met onze intermediaire achterban is dit dan ook een van de belangrijkste thema’s van vandaag. Ik ben enorm geboeid door de keuzes die intermediaire partijen maken in hun digitale strategie. En hoe ze die aan laten sluiten op de realiteit van de dienstverlening naar de klant toe, waar menselijke interactie in negen van de tien gevallen nog altijd als bepalend wordt gezien. Volkomen terecht als je het mij vraagt.

In dat geheel van klantreis-optimalisatie nemen wij als aanbieder van een typisch ‘brengproduct’ met een heilig geloof in intermediaire distributie graag een logische plek in. Qua positie in het totaaladvies, op het meest passende moment en op die wijze die relevant voelt voor de specifieke klant en zijn specifieke intermediair. Dat is waar ik graag met u over doorpraat in de komende tijd.

Ik ben niet alleen curious wat 2020 betreft, ik ben vooral ook excited!

Dit artikel is gesponsord door BNP Paribas Cardif.

Reageer op dit artikel