nieuws

Uitspraak pandrecht jaagt vertrouwen aan

Archief

De uitspraak van de rechtbank Roermond over het pandrecht op assurantieportefeuilles zal het aantal verkooptransacties in de branche behoorlijk  aanjagen, verwacht assurantiemakelaar Cisco Barão.

Hij spreekt deze verwachting uit na bestudering van de uitspraak waarbij de rechter bepaalde dat een assurantieportefeuille een vermogensrecht is waarop pandrecht kan worden gevestigd.

“De slag is gewonnen, de oorlog nog niet”, stelt Barão voorzichtig positief. “Er is pas definitief zekerheid als de Hoge Raad er een keer uitspraak over doet, maar het is in ieder geval al een positief signaal naar de markt toe. De uitspraak geeft extra vertrouwen voor bedrijven die willen investeren in de branche en daarbij wat meer zekerheid willen hebben.”

Ondanks de juridische onzekerheid die ontstond na het faillissement van de Cinjee-groep  is Barão nooit gestopt met de verhandeling van portefeuilles met pandrecht als zekerheid. “Ik ken niemand die ermee is opgehouden.  Dat is op dit moment ook nauwelijks een optie, want door de slechte economie is er nauwelijks durfkapitaal beschikbaar. Er zijn echter wel altijd assurantiekantoren die hun bedrijf willen beëindigen  en andere die juist willen starten of uitbreiden. Daar is linksom of rechtsom een financiering met zekerheidsstelling voor nodig.”

Collega-makelaar Willem Haasnoot ziet niet direct een explosie van portefeuilletransacties: “Als je wilt verkopen, doe je dat toch wel, omdat je eraan toe bent vanwege bijvoorbeeld je leeftijd. Ik denk dat het pandrecht – waarvan ik altijd al heb gevonden dat dat rechtsgeldig was – daar niet veel aan verandert. Het kan verkopers wel eerder over de streep trekken.”

In de procedure voor de Roermondse rechtbank die werd gevoerd tussen Nedasco en de Rabobank stelde de laatste partij dat er geen pandrecht op verzekeringsportefeuilles bestaat, omdat het in wettelijke zin geen ‘goed’ zou zijn.  De rechter redeneerde anders: “Het pleit in positieve zin voor erkenning van de portefeuille als vermogensrecht dat de wetgever in de Wet financieel toezicht beoogd heeft de positie van de tussenpersoon te versterken en daarin de portefeuille als eenheid ogenschijnlijk vatbaar voor overdracht heeft verklaard. Civielrechtelijke erkenning van de portefeuille als vermogensrecht voldoet daarenboven aan de door de wetgever gewenste versterking van die positie, nu daarmee de kredietwaardigheid van de tussenpersoon vergroot wordt.”

“In de praktijk worden de meeste financieringen aan intermediairs gezekerd door middel van een pandrecht op de portefeuille”, stelt Femke de Jong-Struiksma namens Van Beem de Jong Advocaten. “De schattingen over de totale omvang van deze uitstaande betalingsverplichtingen variëren, maar lopen op tot € 1,5 mld. Het is dus heel belangrijk dat er nu een eerste antwoord is op de vraag of een pandrecht op een assurantieportefeuille juridisch houdbaar is.”

Net als Barão is ze van mening dat echte zekerheid pas bestaat als de Hoge Raad er een uitspraak over heeft gedaan. Ook lost de Roermondse uitspraak andere problemen  volgens haar niet op. “De meeste problemen die in de praktijk rondom het pandrecht ontstaan, worden veroorzaakt doordat het pandrecht verkeerd is gevestigd. Wat heb je aan pandrecht, als je het niet kan uitwinnen.”

Reageer op dit artikel