Vergroot uw waarde met risicogestuurd adviseren (E-book)

Vergroot uw waarde met risicogestuurd adviseren (E-book)

Ondernemen is per definitie risico's nemen. Maar dan wel de risico's waar de ondernemer voor kiest. Hij wil kunnen inspelen en groeien op dát onderdeel waar hij in gelooft. Als adviseur helpt u om dit mogelijk te maken met goed risicomanagement. Dat zorgt ervoor dat de (mkb-)ondernemer zich kan focussen op waar hij goed in is: ondernemen. Kortom: goed risicomanagement maakt ondernemen mogelijk.

In het E-book 'Risicogestuurd adviseren' leest u waarom en hoe risicomanagement kansen biedt voor u als adviseur. En hoe u uw meerwaarde als trusted advisor vergroot. In dit artikel alvast een tipje van de sluier.

Bewuste keuzes maken

Bij risicogestuurd adviseren draait het om schade voorkomen of beperken. Maar ondernemen is ook risico’s durven nemen, en niet ieder risico is een probleem. Dat hangt af van het bedrijf en de mate waarin het risico de doelen van het bedrijf bedreigt. Daarom is het belangrijk te weten welke doelen een onderneming heeft en welke daaruit volgende risico’s een bedrijf bereid is te nemen. En of die keuzes bewust zijn gemaakt.

Dialoog is de sleutel tot succes

De meeste adviseurs beperken zich tot verzekerbaar risicomanagement. Tegenwoordig is dat niet meer voldoende. Ondernemers krijgen met zoveel onverzekerbare risico’s te maken, dat een continuïteitsplan onmisbaar is. Als toekomstgericht adviseur heeft u de beschikking over de risicokennis van Avéro Achmea. Met die steun in de rug brengt u een dialoog over risico’s op gang binnen een bedrijf. Zo staat u er niet alleen voor, en vergroot u de waarde van uw advies

Vernieuwing is ook risico

Elke vernieuwing in een bedrijf is bijvoorbeeld een potentieel risico. Hetzelfde geldt voor externe ontwikkelingen die invloed hebben op de slagingskans van gestelde doelen. Door alle ontwikkelingen in kaart te brengen ontstaat een beeld van de totale kans op schade. En bij elk risico moet de afweging worden gemaakt: is het acceptabel of niet? Op die manier draagt zo’n analyse bij aan de voorspelbaarheid van het nettoresultaat van een onderneming.

Meerwaarde

Voor de ondernemer zijn vooral de maatregelen die u adviseert nuttig. Die komen tot stand aan de hand van interviews met medewerkers op alle relevante posities binnen het bedrijf. Ook hierbij kunt u rekenen op de expertise van Avéro Achmea. Daarmee levert u een product op zich, met een substantiële waarde. En die kunt u factureren aan uw klant. Er zit veel werk in, en de meerwaarde voor een onderneming is groot. Al was het maar omdat kwartaal- en jaardoelen er veel realistischer mee kunnen worden opgesteld. Zo breidt u uw eigen businessmodel uit. Benieuwd hoe? Lees meer in het E-book 'Risicogestuurd adviseren'.

Dit is een partnerbericht van Avéro Achmea / bekijk het partnerdossier.