Van volmachtdata naar 100% betrouwbare informatie: het kan!

Van volmachtdata naar 100% betrouwbare informatie: het kan!
Arnold Barendrecht (R) en Elbert Jan Offereins van Bugs Business.

Feit: de systemen in de markt voldoen niet volledig aan de eisen aan datakwaliteit en -veiligheid van de toezichthouders. Vaak zijn daarvoor workarounds en menselijke tussenkomst nodig. Met alle risico's voor de betrouwbaarheid van de data. Elbert-Jan Offereins en Arnold Barendrecht leggen uit hoe betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid met de cloudoplossing Imago Insights niet langer een illusie zijn.

Het startschot voor de ontwikkeling van Insights was een nieuw businessmodel voor Maas Lloyd. Offereins, CEO van Maas Lloyd, zegt: “Wij waren run-off verzekeraar. Toen kwam Solvency II. Dat heeft de markt flink door elkaar geschud. Daarom kozen wij ervoor om ook aan de slag te gaan als commerciële verzekeraar voor de volmacht.”

Good Practice

Tijdens de voorbereidingen voor de vergunningaanvraag bleek dat bestaande systemen om volmachtdata te verwerken, zoals Market Scan, niet meer voldoen aan de Good Practices opgesteld door toezichthouders. “Omdat wij nieuw zijn gestart, konden wij een hele nieuwe dataorganisatie bouwen, die wél aan alle eisen voldoet”, zegt Offereins. En om goed binnen de vereiste datastructuren van de toezichthouders én herverzekeraars te kunnen opereren, is Insights als oplossing voor de datalogistiek ontwikkeld.

Elbert-Jan Offereins: "Alle gebruikers kunnen tegen de toezichthouders zeggen: 'Wij zijn in control.'"
Elbert-Jan Offereins: "Alle gebruikers kunnen tegen de toezichthouders zeggen: 'Wij zijn in control.'"

Barendrecht, CEO van frontend-softwareleverancier Bugs Business, licht toe: “Als verzekeraar word je geacht in control te zijn van wat je volmachtnemers doen. Daarvoor moet je een hele betrouwbare, consistente oplossing hebben.”

QRT-rapportage en Cobit 58 controls

Die oplossing biedt Insights, dat Maas Lloyd en Bugs Business gezamenlijk hebben ontwikkeld. De schade- en premiegegevens uit de backoffice van volmachten gaan als XML-bestand rechtstreeks naar Insights, dat de data digitaal analyseert. “Je kunt er van alles uit afleiden. Wat de premies zijn, wat de schades zijn geweest. Het systeem biedt ook allerlei tools, waaronder de QRT- en herverzekeringsrapportagetool”, zegt Barendrecht. Bovendien voldoet Insights al aan de 58 controls van Cobit voor onder andere informatiebeveiliging.

Validiteit en toekomstbestendigheid

Daarmee kom je bij de essentie. Toezichthouders vereisen immers informatiebeveiliging én hoge validiteit van de data van de hele keten.  Barendrecht: “De volmachtmarkt is goed voor 4,3 miljard euro, bijna 30% van de totaalpremie. Als je echt wil weten wat er aan premies binnenkomt, aan schades uitgaat en aan reserves wordt aangehouden, dan moet je volledig transparante informatie maken van je data.”

Validiteit is het codewoord”

Offereins: “Validiteit is het codewoord. Alle (her)verzekeraars moeten binnen het EU-bestel die QRT-rapportage naar hun toezichthouders opsturen. Als je 5 tot 10% afwijkt, heb je als branche een megaprobleem.”

Volledige audittrail

Om te voldoen aan de diverse Good Practices, moet je bovendien alles kunnen herleiden. Barendrecht: “Wat in de backoffice van de volmacht staat, bij de verzekeraar binnenkomt en wordt gerapporteerd aan de toezichthouder moet 100% overeenkomen. Is er een afwijking? Dan hebben we de audittrail. Daarmee is Insights de enige volledig geaudite oplossing in de markt.”

Data-analyse ook voor volmachten

Ook de volmachten kunnen hun data hiermee goed analyseren. Denk aan de premie-schadestatistiek, of de verhouding van de tekencommissie tot de premie-inkomsten. En omdat ook postcodes uit de dataset komen, kunnen volmachten de oplossing zelfs inzetten voor klantcontact. Barendrecht: “Stel dat je veel klanten in Limburg hebt en het zou weer hard gaan regenen. Dan kun je ernaartoe en je klanten laten weten dat je er voor ze bent.”

Arnold Barendrecht: "Het doel is zorgen voor betrouwbare data over premies, schades en risico's."
Arnold Barendrecht: "Het doel is zorgen voor betrouwbare data over premies, schades en risico's."

Schaalbaar maken voor markt

In de architectuur van de dataorganisatie heeft Maas Lloyd alle standaarden van deze tijd meegenomen. De volgende uitdaging is de oplossing voor datalogistiek schaalbaar maken voor de markt. Hiervoor zal Bugs Business de toepassing als cloudoplossing gaan aanbieden.

Schaduwdraaien om te vergelijken

Maar heeft de markt behoefte aan een nieuwe oplossing? Offereins zegt stellig: “Ja. Onze concullega’s voelen de druk van hun herverzekeraars en de toezichthouders ook. We geven dan ook heel wat demo’s.” Twee verzekeraars laten Insights momenteel schaduwdraaien. Daarmee kunnen ze de prestaties vergelijken met hun huidige toepassingen.

Onze concullega’s voelen de druk van hun herverzekeraars en de toezichthouders ook”

Risico monopolie?

Een zorg van potentiële gebruikers is de monopoliepositie. Barendrecht: “We zijn inderdaad de enige oplossing die volledig state-of-the-art is. Maar een monopolie is niet het doel. Het doel is zorgen voor betrouwbare data over premies, schades  en risico’s.” Daar is de volmachtmarkt mee gediend, zeker ook op langere termijn. Daarom wordt de oplossing ondergebracht bij de aparte BV Bugs Insights, die Insights verder ontwikkelt en de ‘state of the art’ bewaakt. Daarin krijgen gebruikers inspraak, bijvoorbeeld in een Raad van Toezicht, of via een STAK als medeaandeelhouders. Maas Lloyd behoudt het oorspronkelijke intellectuele eigendom.

In control, ook in de toekomst

Omdat Insights een cloudoplossing is, zijn gebruikers altijd verzekerd van compliance. “Met ISAE 3402 en ISO 27001 voldoen we aan de eisen voor software, met Cobit-58 aan die van de toezichthouders én we zorgen met maandelijkse releases voor updates. Met die driehoek staan we garant voor de toekomst”, zegt Barendrecht. “Alle gebruikers kunnen tegen de toezichthouders zeggen: ‘Wij zijn in control.’ En dat voor 100% met een oplossing binnen het EU-bestel”, concludeert Offereins.

Dit artikel is gesponsord door Bugs Business.