Onderzoek AM: covid blijft impact hebben op vitaliteit

Onderzoek AM: covid blijft impact hebben op vitaliteit

(Long)covid blijft voorlopige enige impact hebben op de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers. Drie kwart van de deelnemers aan het onderzoek dat Miles Research in opdracht van AM heeft uitgevoerd is die mening toegedaan. Een op de vijf denkt zelfs dat het zeer veel impact gaat hebben.

In opdracht van AM werd afgelopen zomer onderzoek gedaan naar de belangrijkste thema’s voor de branche: vitaliteit, digitalisering, duurzaamheid en mobiliteit. De resultaten van het AM Insights Onderzoek worden uitgebreid besproken en bediscussieerd op dinsdag 1 november op AM Next Level (AMdag).

Ook het hybride werken gaat impact hebben, zo komt naar voren uit het onderzoek. Eveneens driekwart verwacht dat dit een positief effect heeft op de vitaliteit en inzetbaarheid, maar een op de zes respondenten verwacht juist een negatieve impact.

Zo laag mogelijk ziekteverzuim

Aanbieders van verzuimverzekeringen zijn er bij gebaat dat het ziekteverzuim zo laag mogelijk is bij werkgevers. Wanneer respondenten gevraagd worden wat een verzekeraar mag doen om werkgevers te stimuleren het verzuim zo laag mogelijk te houden, geeft ongeveer de helft (47%) aan dat zij het prima vinden als werkgevers aangesproken worden als veel medewerkers roken.

Werkgever heeft niets te maken met vrije tijd

Het opvragen van gezondheidsgegevens of informatie over wat werknemers in hun vrije tijd doen, kan op veel minder draagvlak rekenen. Drie op de tien (29%) vinden nog dat op geaggregeerd niveau gezondheidsgegevens opgevraagd mogen worden; maar 16 respectievelijk 7 procent is van mening dat werkgevers aangesproken mogen worden als medewerkers vaak gevaarlijke sporten doen of op winstersport gaan.

Negen op de tien bedrijven proberen de vitaliteit van werknemers te vergroten. Respondenten is gevraagd wat hun werkgever hieraan doet en/of om het ziekteverzuim te verlagen. Gratis fruit blijkt vaak te worden aangeboden, maar ook coaching en het monitoren van werkdruk zijn aan de orde bij veel organisaties. Leefstijlprogramma's worden eveneens aangeboden, net als ontspanningsmogelijkheden op de werkvloer en korting op het sportschoolabonnement. Slechts één op de tien werkgevers doet volgens de onderzoeksdeelnemers niets voor medewerkers als het gaat om vitaliteit of het tegengaan van ziekteverzuim.

Redactie

Redactie