nieuws

Stap naar Kifid zinloos wanneer verzekeraar premie eenzijdig verhoogt

Schade 7819 PA

Het is zinloos om naar de Kifid te stappen wanneer een verzekeraar besluit de premie en/of voorwaarden van een verzekering per verlengingsdatum aan te passen. Een klant van Centraal Beheer besloot toch naar de geschillencommissie te stappen nadat de verzekeraar de premie van zijn woonhuisverzekering fors verhoogde. Hij kreeg ongelijk, omdat Centraal Beheer de wijzigingen tijdig én met reden heeft gecommuniceerd. Dat is voldoende voor eenzijdige wijzigingen.

Stap naar Kifid zinloos wanneer verzekeraar premie eenzijdig verhoogt

Al in 2017 werd duidelijk dat het verzekeraars vrij staat om voorwaarden en premies eenzijdig te wijzigen. Vandaag publiceerde de geschillencommissie van Kifid een uitspraak dat de verzekeraar de verzekeringsvoorwaarden op de verlengingsdatum mag aanpassen als hij daar een reden voor heeft. Enige voorwaarde is dat de klant op tijd wordt geïnformeerd en dat er voldoende uitleg wordt gegeven, aldus de commissie. Tegenover de wijzigingen staat namelijk dat de klant de verzekering dagelijks mag opzeggen.

De klant van Centraal Beheer stapte naar Kifid nadat de verzekeraar de premie van zijn woonhuisverzekering per 1 september 2018  van € 30,13 naar € 44,90 per maand. De klant is van mening dat de premiewijziging onvoldoende is gemotiveerd en ook eerder beloofde kortingen zouden onterecht zijn vervallen.

Oneerlijk beding

De geschillencommissie moest beoordelen of in het geval van de betreffende klant sprake is van een oneerlijk beding, zoals bedoeld in de Europese richtlijn ‘oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten’. De conclusie van de commissie is dat het evenwicht tussen de rechten en plichten van verzekeraar en verzekerde niet aanzienlijk in het nadeel van verzekerde is verstoord. Het beding in de voorwaarden is daarom niet oneerlijk.

Dagelijks opzeggen

De geschillencommissie concludeert dat Centraal Beheer de consument tijdig heeft bericht over de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en -premie. Ook heeft de verzekeraar de consument daarbij gewezen op de mogelijkheid om de verzekering vanaf de verlengingsdatum dagelijks op te zeggen. De verzekeraar heeft hiermee voldaan aan zijn informatieplicht. Bovendien heeft hij zich hiermee gehouden aan de ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijn particuliere schade- en inkomensverzekeringen’ van het Verbond van Verzekeraars, die sinds 2010 geldt.

Voldoende uitleg

De verzekeraar heeft in het bericht van eind juli 2018 en in de toelichting van augustus 2018 de consument geïnformeerd waarom de voorwaarden en de premie van de verzekering wijzigen. Daarmee heeft de verzekeraar voldoende uitleg gegeven over de wijzigingen. De verzekeraar hoeft geen inzicht te geven in de mate waarin elk genoemd aspect is meegewogen in de premiewijziging, zo blijkt uit de uitspraak. Dat de verzekeraar bij het aangaan van de woonhuisverzekering onvoorwaardelijk zou hebben beloofd dat een tweetal kortingen gedurende de looptijd van de verzekering zouden blijven bestaan, is niet komen vast te staan.

Vrijheid

In algemene zin merkt de geschillencommissie op dat een verzekeraar de vrijheid heeft om zelf te bepalen voor welke risico’s een verzekering wel of geen dekking biedt. En anders dan voorheen verplicht de Prijzenwet een verzekeraar niet om voor een wijziging van verzekeringspremies goedkeuring te vragen aan de minister van Economische Zaken.

Schadeloosstelling

Daarnaast wijst de Geschillencommissie op de sociale functie van verzekeringsproducten. De kerngedachte van ‘verzekeren’ is dat individuen het risico delen in een collectief. Dat wil zeggen: elke verzekeringnemer betaalt -met zijn premie- mee aan de schadeloosstelling van anderen. Heeft een verzekeringnemer zelf schade, dan kan hij vanuit de solidariteitsgedachte een beroep doen op de verzekering. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel