nieuws

Kifid haalt bakzeil: 10%-regel bij premiestijgingen van de baan

Branche 4948

Kifid haalt bakzeil: 10%-regel bij premiestijgingen van de baan

Verzekeraars hoeven geen onderscheid meer te maken tussen meer of minder ingrijpende verhogingen in de premie. Vorig jaar oordeelde de geschillencommissie van Kifid nog dat bij een stijging van meer dan 10% een nieuw aanbod moet worden gedaan. Die uitspraak is nu door de Commissie van Beroep vernietigd. Een premiestijging – ongeacht hoeveel – mag plaatsvinden bij stilzwijgende verlenging, aangezien consumenten na het eerste jaar de gelegenheid hebben per maand op te zeggen, zo redeneert de Commissie.

Klachteninstituut Kifid oordeelde vorig jaar dat een verzekeraar een premie niet zomaar met meer dan 10% kan verhogen. Dat zou alleen mogen als er een nieuwe polis wordt aangeboden. De geschillencommissie kwam tot dat oordeel in zaken tegen Meeus en Achmea die premieverhogingen hadden doorgevoerd van respectievelijk 173% en 20,22%. De verzekeraars moesten de te veel betaalde premie terugbetalen.

Rechten en plichten in evenwicht

Achmea ging hierop in hoger beroep, daarbij gesteund door het Verbond van Verzekeraars, en krijgt nu dus gelijk van de Commissie van Beroep van het Kifid. Volgens de beroepscommissie vindt de eerder door de geschillencommissie geformuleerde eis dat een wijziging van de premie met meer dan 10% de uitdrukkelijke aanvaarding van de verzekerde behoeft, geen steun in het recht.

De Commissie van Beroep overweegt dat in de verzekeringsovereenkomst is bepaald dat de verzekering na de overeengekomen duur stilzwijgend met telkens een jaar wordt verlengd. Bij wijzigingen in premie en voorwaarden geldt een informatie-en motivatieplicht. De verzekerde kan dan beslissen de verzekeringsovereenkomst op te zeggen. Daarmee zijn de wederzijdse rechten en plichten voldoende in evenwicht, oordeelt de Commissie van Beroep.

In redelijkheid en billijkheid

In de klacht van de consument tegen Achmea heeft de verzekeraar de klant volgens de Commissie van Beroep in duidelijke en eenvoudige bewoordingen geïnformeerd over de verlenging van het verzekeringspakket (woonhuis-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering), de voorgenomen wijzigingen en de reden daarvan. “Er is geen aanleiding om aan te nemen dat de premieverhoging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.”

Voor de consument die klaagde tegen Achmea heeft de uitspraak in hoger beroep geen gevolgen. De verzekeraar ging in hoger beroep om een principiële uitspraak over de zaak te krijgen.

Reageer op dit artikel