nieuws

Verzekeringsvoorwaarden niet verstrekt; gevolmachtigde draait op voor motordiefstal

Schade 3577

Een gevolmachtigde uit Alphen aan den Rijn moet de schade voor diefstal van een motor alsnog vergoeden aan zijn klant. De man heeft zich in de optiek van gevolmachtigde niet gehouden aan de stallings- en beveiligingseisen in de verzekeringsvoorwaarden. Echter, is niet aangetoond dat hij hiervan op de hoogte was gesteld. Daarom vindt de geschillencommissie van Kifid dat de eisen niet van toepassing zijn op de verzekering en de schade vergoed moet worden.

Verzekeringsvoorwaarden niet verstrekt; gevolmachtigde draait op voor motordiefstal

De motorrijder heeft bij een motorwinkel een motor gekocht en in die winkel via gevolmachtigde van verzekeraar, Quakel Assuradeuren, een verzekering afgesloten. In de polisvoorwaarden, waarvan de man betwist dat hij ze heeft ontvangen, staat onder meer dat diefstal is gedekt wanneer bij schade kan worden aangetoond dat de motor was afgesloten met twee sloten, die ook nog eens aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Bovendien moet de motor zo mogelijk met de vaste wereld (aard-of nagelvast) bevestigd zijn of binnen worden gestald.

Kettingslot

De motor wordt begin augustus 2018 gestolen, terwijl deze geparkeerd stond aan de zijkant van een woongebouw tegen het toegangshek van een fietsenstalling. De motor was afgesloten met een kettingslot door het achterwiel en een ingebouwd stuurslot. Schade: €4.000. Gevolmachtigde weigerde echter tot vergoeding over te gaan, omdat de man niet zou hebben voldaan aan de stallingseisen.

Prolongatie

De man stapte daarop naar Kifid, waar hij stelde niet op de hoogte te zijn geweest van de stallingseisen. Die stonden immers niet op het polisblad; evenmin zou hij de verzekeringsvoorwaarden hebben ontvangen. Wel stonden de voorwaarden op het polisblad dat bij prolongatie na het eerste verzekeringsjaar werd toegestuurd naar een voormalig woonadres van de man.

Overeengekomen

De geschillencommissie van het klachtinstituut boog zich over de vraag of de stallings- en beveiligingseisen waarop gevolmachtigde zich beroept, zijn overeengekomen. Omdat gevolmachtigde dat niet kon aantonen, was de zaak klip en klaar voor de geschillencommissie: de eisen niet van toepassing zijn, dus moet de schade gewoon vergoed worden.

Stallingseisen

“Gevolmachtigde heeft de gelding van de stallingseisen ook gebaseerd op het polisblad dat hij ter gelegenheid van de prolongatie heeft verstrekt. In zijn brief staat: de stallings-en beveiligingseisen welke u gewend bent, blijven van toepassing en vindt u terug op de achterzijde van het bijgevoegde polisblad. Toch leidt die brief met het polisblad en de daarop vermelde clausule er niet toe dat de stallingseisen op de verzekering van toepassing zijn”, aldus de commissie in haar niet-bindende uitspraak.

Niet aanvaard

“Toezending van het polisblad waarop de clausule is vermeld, brengt niet mee dat consument deze clausule heeft aanvaard. Uit het stilzwijgen van consument naar aanleiding daarvan mocht gevolmachtigde evenmin afleiden dat consument instemde met de toepasselijkheid van de clausule.”

Niet weigeren

Omdat de voorwaarden niet van toepassing zijn, hoefde de commissie zich niet meer te buigen over de vraag of al dan niet aan de stallingseisen is voldaan. “Gevolmachtigde kan dekking van de diefstalschade niet weigeren met een beroep op de stallingseisen.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel