nieuws

Bestolen filatelist zette alarmsysteem niet aan en verwijt dat adviseur

Schade 5546

In 2017 werd een kluis vol met waardevolle postzegels, munten en sieraden gestolen uit de inloopkast van een consument. Inboedelverzekeraar Bovemij wees de claim van 87.500 euro af omdat het geïnstalleerde veiligheidssysteem niet in werking was. Volgens een clausule op de polis was dat wel vereist. De consument verweet het zijn adviseur dat die hem onvoldoende op de eisen gewezen had. Kifid verklaarde de klacht ongegrond.

Bestolen filatelist zette alarmsysteem niet aan en verwijt dat adviseur

De klant was sinds 2001 verzekerd via de tussenpersoon uit het Gelderse Gendt. De inboedelverzekering kende een diefstalpreventieclausule, die de man verplichtte om een gecertificeerd alarmsysteem in werking te houden, aangesloten op een alarmcentrale. In 2017 wordt de polis overgesloten naar Bovemij. Die zet de verzekering voor onder dezelfde voorwaarde van een beveiligingsinstallatie.

Expertise

Nadat de kluis is gestolen, stuurt Bovemij een expert langs om de schade te beoordelen. Op basis van zijn bevindingen wijst de verzekeraar de claim af. Bovemij schrijft dat “het ontvreemden van de kluis, alleen kon geschieden vanwege het niet inschakelen van het alarm. Uit de opgegeven toedracht […] valt te herleiden dat veel tijd gemoeid is geweest met het wegnemen, verplaatsen en transporteren van de kluis. lngeval van alarmmelding met doormelding zou een andere situatie zijn ontstaan. Het niet nakomen van de verplichting uit de polis heeft geleid tot het ontstaan van de schade en/of de omvang daarvan.”

Zorgplicht

Volgens de klant verzaakte de tussenpersoon zijn zorgplicht. Alleen in 2001 was besproken dat zijn postzegelverzameling pas verzekerd kon worden als er een alarmsysteem werd aangelegd. Die vereiste werd uitgevoerd door de consument, maar in de zestien jaar die er op volgden werd nooit meer over het alarmsysteem gesproken. Volgens de klant had de tussenpersoon duidelijk moeten maken wat de reikwijdte was van de clausule over het alarmsysteem.

Uitleg

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag verwacht worden dat hij uitlegt wat een clausule inhoudt en wat de gevolgen zijn als er niet aan wordt voldaan. Volgens Kifid heeft de adviseur voldoende aangetoond dat zijn klant op de hoogte was. “Consument heeft immers zelf aangevoerd dat de alarmvereisten in 2001 zijn besproken en hij naar aanleiding daarvan het alarmsysteem heeft laten aanleggen”, schrijft de geschillencommissie.

Controle

Kifid rekent het ook niet tot de taken van een adviseur om periodiek te controleren of het alarmsysteem wel ingeschakeld is. “De Commissie is met Tussenpersoon eens dat het als feit van algemene bekendheid mag worden verondersteld dat de verzekeraar eist dat het […] alarmsysteem ook wordt ingeschakeld.” De vordering werd afgewezen. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel