nieuws

Kifid: Voorwaarden in strijd met wet, Promovendum moet kosten contra-expert betalen

Schade 1412

De Geschillencommissie van Kifid draagt Promovendum op de kosten van een contra-expert te vergoeden die de schade opmaakte van lekkage op een laminaatvloer. Ook moet Promovendum op eigen kosten een derde expert benoemen. De verzekeringsvoorwaarden stelden dat de kosten van contra-expertise voor de klant zijn, maar dat is volgens Kifid in strijd met de wet. Een woordvoerder laat weten dat die voorwaarden inmiddels zijn aangepast.

Kifid: Voorwaarden in strijd met wet, Promovendum moet kosten contra-expert betalen

De klacht begint met een lekkende afvoer die het laminaat van de consument beschadigt. Promovendum raamt de schade op € 121,50 en betaalt na berekening van de afschrijving € 8,10 uit. Na protest van de klant wordt dit bedrag verhoogd naar € 350.

Kosten expert voor rekening klant

De klager wil een contra-expert inschakelen, maar de CAK Groep, waar Promovendum onder valt, weigert medewerking. Dat is in overeenstemming met de verzekeringsvoorwaarden. Daarin stelt Promovendum namelijk dat kosten van een zelf te benoemen onafhankelijke expert om de schade vast te stellen voor rekening komen van de klant. Kosten voor een eventuele derde expert, worden volgens die voorwaarden gedeeld tussen gevolmachtigde en verzekerde. Dat kwam Promovendum al eens op kritiek van de Consumentenbond te staan.

Strijdig met recht op contra-expertise

Die voorwaarden zijn namelijk in strijd met het wettelijk recht op contra-expertise, stelt de Geschillencommissie in deze klacht. Artikel 7:959 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat consumenten een contra-expert kunnen inschakelen. Zijn de contra-expert en de schade-expert van de verzekeraar het oneens dan stelt een derde expert de schade bindend vast. “De redelijke kosten van deze experts komen op grond van artikel 7:959 BW en in weerwil van de Verzekeringsvoorwaarden ook voor rekening van Gevolmachtigde”, aldus de uitspraak.

Promovendum moet de kosten van de contra-expert à € 1.016,40 vergoeden. Die expert raamde de schade overigens een stuk hoger dan de gevolmachtigde zelf, op € 4.400. Daarom draagt Kifid Promovendum ook op, voor eigen rekening, een derde expert te benoemen die bindend oordeelt over de hoogte van de schade.

Geen verwijzing naar Tuchtraad

De klager eiste daarnaast dat de Geschillencommissie de klacht zou doorverwijzen naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. Dat kan niet, aangezien Promovendum geen lid is van het Verbond van Verzekeraars. Evenmin kan Kifid bepalen dat de verzekeringsvoorwaarden worden aangepast, dat ligt buiten de bevoegdheid van de Geschillencommissie.

Promovendum conformeert zich aan uitspraak

De uitspraak van Kifid is niet-bindend. Woordvoerder Rob Schaeffer van de CAK Groep laat in een reactie weten dat Promovendum er wel gehoor aan zal geven. “We zijn hierover op dit moment nog met de andere partij in overleg.”

Voorwaarden aangepast

Volgens Schaeffer zijn de voorwaarden van de inboedelverzekering inmiddels aangepast en betreft de Kifid-klacht een oude zaak. In de huidige voorwaarden vergoedt Promovendum de kosten van een contra-expert wel. Daarvoor moet die expert zijn ingeschreven bij het NIVRE (het Nederlands Instituut Van Register Experts) of een vergelijkbare brancheorganisatie die de ‘Gedragscode schade-expertiseorganisaties’ onderschrijft. De kosten worden gemaximeerd op 110% van de kosten van een expert van Promovendum zelf. Dezelfde voorwaarden gelden voor de derde expert.

Kritiek op voorwaarde NIVRE-aansluiting

Overigens bestaat onder schade-experts ook kritiek op de NIVRE-voorwaarde. Niet alleen Promovendum stelt die eis, ook de Achmea-merken hebben dat opgenomen in hun voorwaarden. Ook die beperking is volgens onafhankelijk experts in strijd met het wettelijk recht op contra-expertise. Eind 2018 oordeelde de kantonrechter dat Interpolis de kosten moest vergoeden van een schade-expert die niet is aangesloten bij NIVRE.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel