nieuws

Rechter: ‘Interpolis moet ook kosten vergoeden van schade-expert die geen NIVRE-lid is’

Schade 2728

Interpolis mag niet weigeren de kosten te vergoeden van een door de verzekerde ingeschakelde schade-expert met als onderbouwing dat die zich niet aan de Gedragscode expertorganisaties zou houden. Dat oordeelde de kantonrechter in Apeldoorn woensdag in een zaak over de afhandeling van een keukenbrand. Dat de expert niet bij NIVRE of een andere brancheorganisatie was aangesloten, is volgens de rechter niet van belang.

Rechter: ‘Interpolis moet ook kosten vergoeden van schade-expert die geen NIVRE-lid is’

Begin 2018 woedt bij de eiser in deze rechtszaak een keukenbrandje. Zowel Interpolis (Achmea) als de verzekerde zelf schakelen een expert in om de hoogte van de schade vast te stellen. Over de hoogte van de schade (bijna € 55.000) ontstaat geen geschil, twee maanden na de brand heeft Interpolis alle schade vergoed. Wel ontstaat er een conflict over de kosten van de door de consument ingeschakelde schade-expert.

Gedragscode

Interpolis weigert die expertisekosten (bijna € 2.400) te vergoeden. In de verzekeringsvoorwaarden van de inboedel- en opstalverzekering staat dat alle experts ingeschreven moeten zijn bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) of bij een vergelijkbare brancheorganisatie. Die organisatie moet zich houden aan de Gedragscode expertorganisaties. “Voldoet de expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten niet verzekerd.”

Daar beroept Interpolis zich op. Volgens de verzekeraar houdt deze niet-aangesloten expert zich niet aan de genoemde Gedragscode. Maar daar neemt de kantonrechter geen genoegen mee. “De voorwaarden eisen aldus dat de organisatie zich houdt aan de Gedragscode. De voorwaarden stellen niet als eis dat de expert zich houdt aan de Gedragscode, alleen dat deze is aangesloten bij een organisatie als bedoeld in de voorwaarden”, aldus het nog niet gepubliceerde vonnis.

Burgerlijk Wetboek

“Gelet op de tekst van de voorwaarden heeft Achmea niet aan haar weigering ten grondslag kunnen leggen dat de expert zich niet aan de Gedragscode houdt”, vervolgt de rechter. Die kijkt daarom naar wat in het Burgerlijk Wetboek staat over het recht op (contra-)expertise. Op grond daarvan is Interpolis gehouden de kosten van de ingeschakelde expert te vergoeden, aldus het oordeel.

Kritiek schade-experts

Hoewel de uitspraak deze week werd gedaan, dateert het conflict al van begin dit jaar. Aan het begin van de zomer kondigde Achmea aan dat Avéro, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis strengere voorwaarden gaan stellen aan contra-experts. Alle schade-experts waarmee de verzekeraars samenwerken moeten zijn ingeschreven bij het NIVRE of een vergelijkbare onafhankelijke branchevereniging. In deze zaak stond dat al in de polisvoorwaarden.

Op de maatregel van Achmea kwam deze zomer direct al kritiek van niet-aangesloten schade-experts. Eric Horssius noemde de maatregel zelfs gedoemd te mislukken. “De Nederlandse wet verbiedt immers om regels te maken die op dit punt het recht van verzekerden verminderen”, verwees hij naar de wetsartikelen waar ook de kantonrechter nu naar verwijst.

Een woordvoerder laat weten dat Interpolis/Achmea op dit moment de uitspraak van de rechter analyseert. “Op basis daarvan zullen we eventuele volgende gerechtelijke stappen bepalen.”

Reageer op dit artikel