nieuws

Consumentenbond: Promovendum neemt contra-expertise niet serieus

Schade 1961

Consumentenbond: Promovendum neemt contra-expertise niet serieus

Schadeverzekeraars Promovendum en National Academic laten, in strijd met de wet, hun klanten zelf opdraaien voor de kosten van een second opinion bij schade. Dit schrijft de Consumentenbond in een artikel in de nieuwe Consumentengids. Beide verzekeraars, onderdeel van de Dordtse CAK Groep, zouden ook soms weigeren het rapport van een contra-expert te aanvaarden. De Consumentenbond heeft de AFM gevraagd onderzoek te doen.

Volgens artikel 7:959 van het Burgerlijk Wetboek komen de redelijke kosten die worden gemaakt om schade vast te stellen, ten laste van de verzekeraar. Verzekeraars mogen volgens de Consumentenbond niet zomaar een (redelijke) vergoeding voor een contra-expert weigeren.

Werkelijke herstelkosten

Maar dat doen ze wel, zo schrijft de Consumentenbond in het artikel op basis van signalen die bij de bond binnenkwamen. Zo stelde Promovendum (na veel gesteggel) de waterschade van een verzekerde € 1.300 lager vast dan de werkelijke herstelkosten, ondanks de reparatienota’s. Het schaderapport van een contra-expert, die op een veel hoger bedrag uitkwam, werd genegeerd. Dit is in strijd met richtlijn van het Verbond van Verzekeraars, al is Promovendum net als National Academic geen lid van het Verbond. Ook weigerde Promovendum de kosten van de contra-expert, € 1.000, te vergoeden.

Onderzoek AFM

Promovendum stelt tegen de Consumentbond dat het niet tegen de regels in handelt, maar zegt wel toe zijn voorwaarden “opnieuw te gaan beoordelen.” Op verzoek van de Consumentenbond buigt de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) zich over de werkwijze van de maatschappij.

Redelijke kosten

De meeste auto- en woonverzekeraars vergoeden wel de ‘redelijke kosten’ van contra-experts, blijkt uit een rondgang van de Consumentenbond. Wat redelijk is, is volgens de bond echter soms discutabel. “Vaak gaan maatschappijen uit van de tarieven die zij zelf aan hun eigen experts betalen. De Consumentenbond vindt dat oneerlijk, omdat verzekeraars prijsafspraken kunnen maken en individuele consumenten deze lagere tarieven niet kunnen krijgen.”

Recht van contra-expertise

Verzekeraars wijzen hun klanten sowieso maar beperkt op het recht van contra-expertise. Uit een online enquête van de Consumentenbond onder 750 consumenten blijkt dat slechts 6% door hun verzekeraar op die mogelijkheid werd geattendeerd. 70% gaf aan dat dat niet was gebeurd. De overige 24% was het eens met de schade-uitkering of had geen contra-expert nodig.

Reageer op dit artikel