nieuws

Schade-expert Horssius: ‘Noord-Koreaanse actie Achmea tot mislukken gedoemd’

Schade 3144

Schade-expert Horssius: ‘Noord-Koreaanse actie Achmea tot mislukken gedoemd’

De brief waarin Achmea aankondigt dat contra-experts in het vervolg moeten zijn ingeschreven in het register van branchevereniging NIVRE, is volledig in het verkeerde keelgat geschoten bij schade-expert Eric Horssius. Hij verwijt de verzekeraar Noord-Koreaanse praktijken. Volgens hem is het initiatief bovendien tot mislukken gedoemd, schrijft hij in een reactie aan Achmea.

Achmea vindt dat contra-experts en derde experts aan strengere eisen moeten voldoen. De verzekeraar wil daarom alleen nog zakendoen met experts die zijn aangesloten bij NIVRE of een andere vergelijkbare onafhankelijke branchevereniging. Eric Horssius, schade-expert van Krantz & Polak en sinds dit voorjaar zelfbenoemd Ombudsman Schadeverzekeringen, noemt de brief die Achmea deze week naar schade-experts stuurde een “Stalinistisch proza”.

Verenigingsplicht

“Vanaf vandaag leven we, zo begrijp ik het, in Noord-Korea: inclusief verenigingsplicht in plaats van het recht op vereniging. Gestapeld als een goulashstoofsel, ter meerdere heil van kennis, integriteit en het helpen van de klanten van Achmea”, aldus Horssius. “Nog nooit trof ik dergelijke vele, holle frasen en onjuistheden aan in een brief van jou. Je moet je schamen.”

Recht op contra-expert

Volgens Horssius kent Achmea aan NIVRE een onafhankelijke status toe die de branchevereniging in zijn ogen niet toekomt. Wat hem vooral tegen de borst stuit is dat de brancheorganisatie ontkent dat verzekeraars gedupeerden verzuimen te wijzen op hun recht op een contra-expert en de mogelijke grenzen aan een financiële vergoeding hiervoor. Vorige maand berispte de Consumentenbond Promovendum en National Academic nog. Ook tv-programma Radar besteedde meermaals aandacht aan de beperkingen voor contra-experts.

Kritiek uitroeien

Horssius beticht Achmea ervan geen kennis te hebben van de marktverhoudingen en -mogelijkheden. Volgens hem “conditioneert” NIVRE aangesloten experts “in afhankelijkheid en gehoorzaamheid”. Hij noemt niet-verenigde schade-experts juist een innovatie van de bedrijfstak. Volgens Horssius is de maatregel van Achmea erop gericht om kritiek uit te roeien.

Tweede Wereldoorlog

De schade-expert haalt er zelfs de Tweede Wereldoorlog bij om zijn punt te maken. Hij trekt een vergelijking met de verplichte Artsenkamer waarbij artsen zich in de Tweede Wereldoorlog moesten aansluiten van de Duitsers. “Flauw om de Tweede Wereldoorlog erbij te halen?”, schrijft Horssius. “Het is juist droevig dat dit initiatief een herhaling van het verleden blijkt te zijn.”

Geen inspraak

Volgens de schade-expert is Achmea’s maatregel gedoemd te mislukken. De Nederlandse wet verbiedt immers om regels te maken die op dit punt het recht van verzekerden verminderen, aldus Horssius. “Verzekerden hebben geen reële zeggingskracht, eigenlijk ook geen inspraak. Als ze worden overvallen door calamiteiten dan kunnen ze niet rekenen op het NIVRE maar nog altijd wel op de eigen deskundige die zijn mond opendoet bij onrecht en onjuistheid. En dat blijft wat mij betreft ook zo!”

Reageer op dit artikel