nieuws

Brandschade inboedel gedekt; booteigenaar moet toch zelf betalen

Schade 2367

Wanneer de inboedel van een boot die buiten het vaarseizoen in een loods ligt in vlammen opgaat, is dat niet altijd gedekt door de verzekering. Ook als er volgens de polis wel dekking is voor brandschade, moet aan alle voorwaarden zijn voldaan om de schade vergoed te krijgen.

Brandschade inboedel gedekt; booteigenaar moet toch zelf betalen

Dat ondervond de eigenaar die zijn pleziervaartuig had gestald in de botenloods bij jachthaven Marnemoende in IJsselstein. Vorig jaar januari gingen hier enkele loodsen in vlammen op, inclusief de tientallen boten die er tijdens de wintermaanden waren gestald.

Pleziervaartuigenverzekering

Via Yachtrisk in Brielle had een booteigenaar een pleziervaartuigenverzekering afgesloten. Hij kreeg de schade aan de boot uit 2006 volledig vergoed. Zelf moet hij echter opdraaien voor de schade aan de inboedel, omdat hij verzuimd had die van boord te halen toen het vaarseizoen was afgelopen. Dit seizoen loopt jaarlijks van 1 november tot en met 31 maart.

In de polisvoorwaarden staat dat alle zaken die zonder hak- en breekwerk kunnen worden verwijderd van boord gehaald moeten worden. Dit geldt niet alleen voor kostbare nautische en audiovisuele apparatuur, maar ook voor bijvoorbeeld kleding, reddingsvlotten, buiskappen, zeilen en fietsen. De van boord verwijderde zaken moeten bovendien in een deugdelijk afgesloten ruimte worden opgeslagen.

Aparte ruimte in loods

De man kreeg probleemloos de schade aan zijn boot vergoed. Hij is het er echter niet mee eens dat de schade van bijna € 4.000 aan de inboedel voor zijn eigen rekening komt. Hij stapte daarom naar de geschillencommissie van Kifid, omdat hij van mening is dat de inboedel die in vlammen is opgegaan ook verwoest zou zijn wanneer die in een aparte ruimte in de loods opgeslagen zou zijn geweest. Bovendien meent de eigenaar van de verbrande boot dat de winterstallingsloods zelf ook kan worden beschouwd als een afgesloten ruimte die niet door derden te betreden is.

De geschillencommissie is het daar niet mee eens en stelt in haar niet-bindende uitspraak dat Yachtrisk de dekking terecht heeft geweigerd. “Gevolmachtigde heeft regelmatig aan consument bevestigd dat alles wat met een schroevendraaier gedemonteerd moet worden aan boord van het vaartuig kan blijven en dat al het overige verwijderd dient te worden. Gevolmachtigde heeft consument meermalen informatie verstrekt over de dekking van de verzekering en de vereisten waaraan hij moest voldoen.”

Schade apparatuur wel vergoed

De man voerde bij de commissie aan dat de nautische en audio-apparatuur onmogelijk konden worden verwijderd en dat een vergoeding op zijn plaats zou zijn. Die vergoeding bleek al te zijn meegenomen in het uitgekeerde bedrag voor de boot zelf, waaronder ook schade aan uitrusting en toebehoren vallen.

Omdat de uitspraak niet bindend is, kan de man alleen nog bij de rechter proberen zijn gelijk te krijgen.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel