nieuws

ZLM hoeft verzakte rioolbuis niet te vergoeden

Schade 2484

Nadat een medewerker van een lekdetectiebedrijf een verstopping in een rioolbuis had weggespoten, liet hij een camera in de buis zakken. Daar constateerde hij dat de leiding verzakt was omdat de buis niet met beugels aan het huis was gemonteerd. De consument kreeg van ZLM te horen dat toekomstige verstoppingen en de eventuele gevolgschade niet meer verzekerd zouden zijn. Het conflict dat volgde belandde voor het Kifid, dat ZLM gelijk gaf in de zaak.

ZLM hoeft verzakte rioolbuis niet te vergoeden

De consument vond dat er geen sprake was van een verzakking. Volgens de klant kon het lekdetectiebedrijf dat ook helemaal niet constateren. Bovendien zou hetzelfde bedrijf bij een eerdere verstopping in 2013 de verzekerde hebben aangeraden om af te wachten. Omdat toen de vloer al opengemaakt was op kosten van ZLM, zouden de kosten voor het herstellen van de leiding veel lager uitvallen. Nu zijn de kosten voor reparatie geschat op 10.000 euro.

Plotseling defect

De verzekeraar stuurde de klant per brief een verklaring over hun standpunt. “Uw woonhuisverzekering biedt onder meer dekking bij een plotseling defect aan een leiding, zoals een breuk. Daarvan is geen sprake. Ook als de leiding nu onverhoopt zou breken, kan niet meer gesproken worden van een plotselinge breuk. Hoewel ik me kan voorstellen dat het vervelend is om met forse kosten geconfronteerd te worden is ons advies toch om één en ander naar het advies van [lekdetectie] in orde te maken.”

Beugels

Bij de brief was ook het rapport toegevoegd van het lekdetectiebedrijf, waarin stond dat er geen beugels zaten op de plaatsen waar de buis zichtbaar was. De geschillencommissie constateerde dat de consument zelf geen bewijs heeft geleverd of een contra-expert heeft gevonden die een andere oorzaak heeft kunnen vinden dan verzakking. Het Kifid gaat er daarom vanuit dat de schade-oorzaak een verzakking is.

Opstal

Omdat verzakkingen niet gedekt zijn in de opstalverzekering, vergoedt ZLM niet de kosten voor het herstellen van de riolering, zoals de consument geëist had. Ook dat was volgens het Kifid terecht. Ook eventuele toekomstige afwijzingen van schades die verband houden met de verstopping zijn volgens de geschillencommissie gerechtvaardigd. De vorderingen van de consument werden afgewezen. De uitspraak is niet bindend.

Reageer op dit artikel