nieuws

Kifid berispt Allianz voor opvragen cijferlijst van aangereden student

Schade 2727

Allianz moet een student € 500 schadevergoeding betalen voor inbreuk op zijn privacy. De man had een claim lopen wegens studievertraging door een kop-staartbotsing met een bestelbusje. De verzekeraar nam zonder medeweten van de student contact op met zijn studieadviseur om de cijferlijst te checken. Kifid tikt Allianz daar nu voor op de vingers.

Kifid berispt Allianz voor opvragen cijferlijst van aangereden student

Allianz erkent de aansprakelijkheid voor het ongeval in maart 2013 tussen de student en het bestelbusje dat WA verzekerd was bij Allianz. De advocaat van de man dient begin september 2016 bij de verzekeraar een schadestaat met bewijsstukken in voor een bedrag van bijna € 85.000 vanwege onder meer studievertraging. Allianz vraagt om aanvullende medische informatie, die wordt verstrekt. Daarna blijft het even stil.

Studieadviseur

Tot een door Allianz ingeschakelde onderzoeker in februari 2017 contact opneemt met de studieadviseur van de student. Volgens de onderzoeker mag hij de naam van de student niet noemen. In de onderwerpregel van de bevestiging voor de afspraak staat zijn naam echter wel.

De studieadviseur licht zijn pupil daarover in, die vervolgens boos contact opneemt met Allianz. De onderzoeker blaast de afspraak af en de advocaat van de student denkt dat dat gebeurt omdat zij er als vertegenwoordiger bij wil zijn. Advocaat en student beklagen zich over de gang van zaken en wijzen de verzekeraar op de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Volgens hen had Allianz toestemming moeten vragen om contact op te mogen nemen met de studieadviseur.

Feitenonderzoek

De verzekeraar stelt dat het om een feitenonderzoek gaat en dat de GPO daarom niet van toepassing is. De student legt zich hier niet bij neer en dient een klacht in bij Kifid. Hij vindt dat de verzekeraar een persoonlijk onderzoek heeft uitgevoerd en zich daarbij had moeten houden aan de gedragscode. De student wil een immateriële schadevergoeding van € 2.500 vanwege schending van de privacy en € 1.500 vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand.

Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer

Een feitenonderzoek richt zich volgens de definities in de GPO op informatiebronnen waarvoor de verzekeraar geen bijzondere moeite hoeft te doen. Het gaat om algemeen toegankelijke informatie of informatie uit eigen bronnen. Een persoonlijk onderzoek is gericht op gedragingen van de betrokkene waarbij bijzondere onderzoeksmethoden worden gebruikt, aldus die code. Dit onderzoek kan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer, meent de Geschillencommissie.

De grens tussen feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek is niet altijd duidelijk, zo stelt de uitspraak. “Maar in dit geval heeft Allianz naar het oordeel van de Commissie met de controle van de door de student overgelegde cijferlijst de grens van het feitenonderzoek overschreden en […] een persoonlijk onderzoek in de zin van de GPO verricht.”

Informatie inwinnen bij derden

Volgens Kifid is een cijferlijst geen interne bron of algemeen toegankelijke informatie. Het is een “onderzoek naar informatie die voor derden was afgeschermd”. Het inwinnen van informatie bij een derde, de studieadviseur, is volgens de GPO bovendien een bijzondere onderzoeksmethode in het kader van een persoonlijk onderzoek. De onderzoeker heeft ook nog eens inbreuk gemaakt op de privacy van de student. Hij mocht diens gegevens niet delen met de studieadviseur, maar deed dat toch.

Geen redelijk vermoeden van fraude

Allianz wilde de cijferlijst graag checken omdat er afgelopen jaren veel fraude is geweest met claims inzake studievertraging. De verzekeraar erkent echter dat er in dit geval geen redelijk vermoeden van fraude was. Een schending van de GPO, stelt Kifid. Daarbij komt dat er minder ingrijpende onderzoeksmogelijkheden waren geweest. Allianz had ook een gewaarmerkte cijferlijst kunnen opvragen bij de student.

Vragen over integriteit

De Geschillencommissie oordeelt dat door het handelen van de verzekeraar de goede naam van de student is geschaad. De handelwijze zou bij de onderwijsinstelling namelijk vraagtekens kunnen oproepen over de integriteit van de man. Kifid bepaalt daarom dat Allianz de (immateriële) schade van de privacyschending moet vergoeden. De Geschillencommissie vindt € 500 een billijke vergoeding. Het verzoek voor schadevergoeding van de advocaatkosten wordt afgewezen. De advocaat heeft in de klachtprocedure pro Deo gewerkt en dus heeft de student daarvoor geen kosten gemaakt.

Reageer op dit artikel