nieuws

Kifid: ‘In vlammen opgegane motoronderdelen niet verzekerd, verbrande sleutels wel’

Schade 3578

Na een blik in de Dikke van Dale geworpen te hebben, oordeelt de Geschillencommissie van Kifid dat Europeesche de door brand verwoeste sleutels van een motor wel moet vergoeden, maar gedemonteerde originele motoronderdelen niet. De verzekerde motor zelf bleef ongedeerd. Die stond tijdens de brand elders geparkeerd.

Kifid: ‘In vlammen opgegane motoronderdelen niet verzekerd, verbrande sleutels wel’

In deze Kifid-zaak vecht een motorrijder een claimafwijzing van zijn verzekeraar Europeesche (onderdeel van ASR) aan. De man heeft zijn Honda omgebouwd naar een race-uitvoering. Daarvoor heeft hij enkele originele onderdelen gedemonteerd en opgeslagen in zijn schuur. Bij een brand in die schuur, gaan die onderdelen verloren, net als beide sleutels van de motor. Het voertuig zelf heeft geen schade, omdat het tijdens de brand elders gestald stond.

Antidiefstalsysteem

Europeesche weigert de onderdelen en de sleutels vergoeden. De verzekeraar betoogt dat de motor het verzekerde object is en dat die niet is aangetast door de brand. Onder het begrip motorfiets verstaat Europeesche geen losse motoronderdelen. Losse sleutels beschouwt de verzekeraar als accessoire, en daarvoor biedt de polis geen dekking.

Volgens de motorrijder vertegenwoordigen de losse originele onderdelen een veel hogere waarde dan de racedelen die er nu op zitten. De sleutel is in zijn ogen wel degelijk onderdeel van de motor. Zonder sleutels en goede beveiliging zou zijn motorfiets niet verzekerbaar zijn. De man heeft een antidiefstalsysteem (HISS, Honda Ignition Security System) met een chip in de sleutel. Alleen met die chip kan de motor gestart worden, niet met een nagemaakte sleutel. Dat kan alleen door een nieuwe HISS te installeren en dus vindt hij dat er wel schade is aan de motor.

Van Dale

De Geschillencommissie van Kifid moet naar de Dikke van Dale grijpen om tot een oordeel in deze zaak te komen. Het woordenboek geeft de volgende definities:

mo· tor (meervoud: motoren, motors)
1 (de; m) machine die drijfkracht voortbrengt
2 (de; m) motorfiets
3 (de; m,v) drijvende kracht; = gangmaker

Hieruit concludeert het Kifid dat de los opgeslagen onderdelen niet gedekt zijn onder de verzekering. “De Commissie is van oordeel dat uit de definities in de Van Dale volgt dat de originele motoronderdelen niet onder het begrip ‘motor’ vallen. Deze onderdelen zijn geen bestanddeel van de motor meer daar deze zijn vervangen door raceonderdelen. Het tenietgaan van deze originele onderdelen heeft dan ook geen invloed op het functioneren van de motor.”

Motor onbruikbaar

Voor de sleutels luidt het oordeel echter anders. Die moet Europeesche van de Geschillencommissie wel vergoeden. Die sleutels zijn namelijk onderdeel van het antidiefstalsysteem HISS. “Zonder deze sleutels is het systeem – en daarmee de motor – immers onbruikbaar hetgeen betekent dat het systeem vervangen moet worden. Nu het HISS op zijn beurt weer een bestanddeel is van de motor, betekent dit dat er – door het tenietgaan van de tot het systeem behorende sleutels – schade aan de motor is ontstaan.”

Europeesche beroept zich nog op een eerdere uitspraak van Kifid waarbij de Geschillencommissie oordeelde dat een gestolen reservesleutel met een transponder een accessoire was. In die zaak verving de consument het transpondersysteem om diefstal te voorkomen. Hij had echter de originele sleutel nog in bezit en kon de auto daarmee ook starten, aldus de Geschillencommissie. Dat is bij de Honda-rijder niet het geval, omdat het tenietgaan van de sleutels directe gevolgen heeft voor het functioneren van de HISS en de motor.

Definitiekwesties

Kifid raadpleegt overigens vaker het woordenboek bij uitspraken over definitiekwesties. Vorig jaar moest Van Dale bijvoorbeeld uitsluitsel geven over wat moet worden verstaan onder een barbecue. Volgens de Geschillencommissie is dat geen meubilair en viel die dus niet onder de inboedelverzekering van Aegon.

Reageer op dit artikel