nieuws

Beroep op rechtsbijstand neemt af

Schade 1401

Beroep op rechtsbijstand neemt af

Het beroep dat consumenten doen op hun rechtsbijstandsverzekering nam de afgelopen jaar steeds toe. De juridische barometer 2017-2018 van marktleider Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) laat echter weer een daling zien.

Stichting Achmea Rechtsbijstand ontving in 2017 bijna 157.000 vragen om juridische hulp, 13.000 minder dan het jaar daarvoor.  Mensen hadden vooral juridische problemen met elkaar of met een organisatie (civiel recht in 43% van de gevallen) of met hun werkgever (arbeidsrecht in 23% van de gevallen). Binnen de rechtsgebieden zijn een aantal opvallende verschuivingen, zoals een flinke afname van het aantal ontslagzaken. Dat blijkt uit de nieuwe juridische barometer 2017-2018 van SAR. SAR geeft onafhankelijk juridische hulp aan mensen met een rechtsbijstandverzekering bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO of Avéro.

Ontslagzaken

Volgens de stichting daalde het aantal ontslagzaken vanwege disfunctioneren en het ontslag op staande voet. “Dit verklaren we vooral door de nieuwe spelregels vanuit de WWZ, waarvan we zien dat werkgevers zich daar over het algemeen goed aan houden. Een opvallende stijger binnen het arbeidsrecht is de toename van het aantal ontslagzaken als gevolg van langer dan 2 jaar ziekte (stijging maar liefst 64%). We zien hier dat de huidige wetgeving voor deze categorie werknemers nog niet veel mogelijkheden biedt als het gaat om het recht op de transitievergoeding. Veel werkgevers houden het dienstverband slapend. Met veel vragen van onze verzekerden tot gevolg”, aldus de stichting.

Het aantal geschillen over bouwzaken nam volgens SAR toe. SAR wijdt dit aan de ‘bloeiende economie en bloeiende huizenmarkt’.

Reageer op dit artikel