nieuws

D & O: ‘Daling provisie maakt ander financieringsmodel voor schadebehandeling noodzakelijk’

Schade 141

D & O: ‘Daling provisie maakt ander financieringsmodel voor schadebehandeling noodzakelijk’

Een daling van de premie en provisie op schadeverzekeringen kan er voor zorgen dat schadebehandeling op termijn niet meer uit provisie gefinancierd kan worden. Hiervoor waarschuwt Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur van bureau D & O. Volgens Oosterbaan doet de branche er goed aan te kijken naar alternatieve financieringsmodellen. 

Traditioneel worden de kosten van schadebehandeling door financieel adviseurs gefinancierd uit de provisie. Oosterbaan: “Financiering van schadebehandeling uit provisie functioneert denk ik op zich goed, maar indien premies en/of provisies dalen kan er een moment komen waarin dit bedrijfseconomisch gaat knellen. Ik zou het zeer betreuren indien bij dalende marges kantoren gedwongen zouden worden concessies te doen aan de kwaliteit van de schadebehandeling.”

Klant verzekert ondersteuning
Volgens Oosterbaan doet de branche er goed aan om tijdig na te denken over mogelijke alternatieve financieringsmethodes. Zo een alternatief kan zijn dat de klant niet alleen het object verzekert, maar ook een bedrag om bij schade zich van deskundige ondersteuning te voorzien. In dat geval ontvangt dus de klant een extra bedrag bij schade. Het is dan aan de klant om zelf hiervoor een goede deskundige te zoeken die hem bij de schade begeleidt. Je bevordert daarmee de professionalisering van de onafhankelijke schadebegeleiding”.

Profilering als onafhankelijk adviseur
Schadebehandeling is in de ogen van de D & O directeur een belangrijk onderdeel van de onafhankelijke profilering van de financieel adviseur. “Niet omdat aanbieders niet te vertrouwen zouden zijn, maar wel omdat bij schades klanten extra aandacht op prijs stellen én omdat er nu eenmaal bij de schadeafwikkeling natuurlijk verschillende visies kunnen bestaan. Dan is het belangrijk dat de gedachtewisseling tussen de deskundige van de aanbieder en de consument juist door de aanwezigheid van een deskundige aan de zijde van de klant op een gelijk niveau kan plaatsvinden.”

Veel belangstelling voor nieuwsbrief
D & O ziet de belangstelling voor de rol als schadebehandelaar toenemen onder het intermediair. De gratis nieuwsbrief Schadebehandeling, onderdeel van de Expertisegroep Schadebehandeling die het bureau is gestart, telt na een paar weken al 500 abonnees, verwacht wordt dat dit er aan het eind van het jaar meer dan 1.000 zijn. Elf advieskantoren hebben zich inmiddels aangemeld voor actieve deelname aan de expertisegroep.

Onlangs maakte ONVZ bekend dat het de provisie verlaagt, daarna volgde Unigarant en vorige week werd bekend via amweb dat ook de Regiobank provisie onder de loep legt en wil verlagen voor het aangesloten intermediair.

Reageer op dit artikel