nieuws

NN maakt schoon schip na taalkundige discussie

Schade 8838

NN maakt schoon schip na taalkundige discussie

Een taalkundige discussie heeft ertoe geleid dat Nationale-Nederlanden (NN) bijna € 1.100 moet betalen aan een klant. Het conflict is het gevolg van een hagelbui, waardoor de carport van de klant beschadigd is geraakt. De klant eist een vergoeding, maar NN weigert te betalen. De interpretatie van het woord ‘binnendringen’ blijkt in deze zaak van groot belang. De Geschillencommissie van het Kifid oordeelt uiteindelijk in het voordeel van de klant.

In de zomer van 2015 meldt de klant een schade bij Nationale-Nederlanden nadat zijn carport beschadigd is geraakt door een hagelbui. De verzekeraar wijst de claim af, waarop de man een eis indient van € 1.068 om de schade alsnog vergoed te krijgen. De man vindt dat de schade onder de dekking van verzekeringsovereenkomst valt, en haalt daarbij een onduidelijkheid in de verzekeringsvoorwaarden aan.

Verzekeringsvoorwaarden
“Schade als gevolg van de op locatie opgetreden regenval, sneeuwval, hagel of smeltwater, onvoorzien het woonhuis binnengedrongen als gevolg van lekkage (of overlopen) van daken, balkons of dakgoten of afvoerleidingen daarvan”, zo staat vermeld in de overeenkomst. “Uit de aard van de omschrijving en de plaats van de komma’s in de tekst volgt dat schade als gevolg van regenval, sneeuwval en hagel wordt vergoed. Hetgeen na de komma achter smeltwater komt, heeft alleen betrekking op schade als gevolg van smeltwater”, schrijft de klant in zijn klacht.

Binnendringen
Nationale-Nederlanden is het daar niet mee eens en laat in haar verweer weten dat er in dit geval geen sprake is van binnendringen van regen, hagel, sneeuwval of smeltwater in het woonhuis. “Door het plaatsen van de komma achter het woord smeltwater, wordt duidelijk gemaakt dat voor alle soorten neerslag geldt dat er dekking is als de neerslag het huis binnendringt.” Om tot een oordeel te kunnen komen, is volgens de Geschillencommissie relevant of de hagel is binnengedrongen en dus het woord ‘binnendringen’ moet worden uitgelegd. Het Kifid oordeelt dat “een zuiver taalkundige uitleg van de voorwaarden niet doorslaggevend is.”

Van Dale
De commissie raadpleegt het Van Dale Woordenboek waar binnendringen staat omschreven als ‘zich (met geweld) toegang verschaffen tot, indringen, penetreren: dieven drongen het huis binnen; het water drong binnen, drong (door een dam, een wand, een kisting heen) tot in de bedoelde ruimte’. NN is van mening dat de hagelstenen voor dekking binnenin de woning moeten zijn doorgedrongen en daardoor schade moeten hebben veroorzaakt. Deze lezing klopt met de omschrijving uit de Van Dale. De klant is echter van mening dat de carport door de hagel beschadigd is geraakt, doordat de hagel binnengedrongen in de carport. De Commissie erkent dat binnendringen in spraakgebruik ook kan betekenen dat de hagel zich ‘in de carport heeft geboord’. “Met andere woorden, dat de hagelstenen zijn doorgedrongen in de stoffelijke structuur van de carport”, aldus de Geschillencommissie.

Contra proferentem
Uiteindelijk besluit het Kifid dat de contra proferentem-regel van toepassing is. Deze regel houdt in dat een onduidelijke bepaling in een overeenkomst uitgelegd moet worden in het nadeel van degene die een bepaalde voorwaarde bij de totstandkoming van de overeenkomst heeft geëist. Volgens de Geschillencommissie is gebleken dat er meerdere lezingen van het woord binnendringen mogelijk zijn. Artikel 6:238 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in dat geval de meest gunstige lezing voor de klant voorrang heeft, waardoor NN voor de kosten van de klant moet opdraaien.

Reageer op dit artikel