nieuws

Weer Kamervragen over weigeren polis aan mensen met strafblad

Schade

Tweede Kamerlid Nine Kooiman (SP) springt in de bres voor mensen met een strafblad: zij heeft gevraagd of de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Van der Steur (Veiligheid) het voor deze groep makkelijker willen maken om een autoverzekering te sluiten.

Weer Kamervragen over weigeren polis aan mensen met strafblad

Kooiman stelt haar schriftelijke vragen naar aanleiding van een bericht van Independer, die aangeeft dat mensen met een strafblad de eerste jaren vaak nergens (of alleen bij Rialto) terecht kunnen om hun auto te verzekeren. “In hoeverre acht u het bestaan van een strafblad een rechtmatige grond om een autoverzekering te weigeren?”, wil het SP-lid weten. “Bent u ook van mening dat het belangrijk is dat ex-gedetineerden zo snel mogelijk weer aan het werk gaan? Deelt u de mening dat een auto voor onder andere ex-gedetineerden van belang kan zijn voor werk en uiteindelijk dus ook voor een optimale resocialisatie? Zo nee, waarom niet?” Kooiman wil ook dat de ministers met het Verbond van Verzekeraars gaan praten om het beleid te versoepelen.

Eerdere vragen
Tofik Dibi (GroenLinks) heeft eind 2010 dezelfde kwestie in het parlement aangeroerd bij toenmalig minister Opstelten. Die zag er toen geen heil in om actie te ondernemen: “Ik ben geen voorstander van het nemen van aanvullende wettelijke maatregelen. Een verzekeraar moet tegen misbruik kunnen optreden en op basis van eerdergenoemde risicoanalyse een individuele afweging kunnen maken of hij een cliënt al dan niet een verzekering wil aanbieden; in veel gevallen is toegang tot een verzekering geen absoluut recht.”

Reageer op dit artikel