nieuws

Klant en tussenpersoon eisen samen vergeefs provisie op

Pensioen 3209

Een man die arbeidsongeschikt raakt en daarom vrijgesteld wordt van premiebetaling voor zijn pensioenverzekering wil dat verzekeraar SRLEV hem de doorlopende provisie betaalt. Hij trekt daarbij samen op met zijn tussenpersoon. Ze vinden dat de consument wordt benadeeld, omdat die nu een maandelijkse korting op de advieskosten bij de tussenpersoon misloopt. De Geschillencommissie wijst de eis af.

Klant en tussenpersoon eisen samen vergeefs provisie op

De consument in deze Kifid-procedure was als werknemer in dienst van zijn eigen bedrijf. In 1990 sloot hij via zijn tussenpersoon een pensioenverzekering bij SRLEV, nu onderdeel van Vivat. Bij arbeidsongeschiktheid voor augustus 2017 zou na een jaar de polis premievrij worden. Tussen verzekeraar en tussenpersoon is een doorlopende provisie van € 61,04 per maand afgesproken. Vastgesteld is dat die niet wordt toegekend aan premies waarvoor een vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid geldt.

De man raakt inderdaad 80-100% arbeidsongeschikt. SRLEV maakt daarop per 1 december 2015 de polis vrij van premiebetaling. Ook stopt de verzekeraar de betaling van de provisie aan de adviseur.

Klachtbrief adviseur

Die dient daarop mede namens de consument een klacht in bij SRLEV. Zijn zorgplicht houdt niet op bij premievrijstelling en in de overeenkomst met zijn klant is afgesproken dat hij de ontvangen provisies verrekent met de adviesnota’s aan de man. “Door de provisie niet langer uit te betalen doet u begunstigde tekort en geniet hij als het ware geen korting meer op de nota’s”, schrijft de tussenpersoon aan SRLEV.

De verzekeraar kaatst de bal terug. De tussenpersoon heeft zelf gekozen om niet ontvangen provisie wel door te berekenen aan de klant. “SRLEV is geen partij in de dienstverlening en verrekening van u naar Consument”, luidt de reactie.

Kifid-procedure klant

De klant stapt daarop, gesteund door zijn tussenpersoon, naar Kifid. De man eist een kleine € 1.100 van SRLEV. Volgens hem heeft hij recht op 100% premievrijstelling en verleent de verzekeraar nu maar 92% door het bedrag dat overeenkomt met de maandelijkse doorlopende provisie niet te vergoeden. Daardoor wordt hij benadeeld. Hij mist de korting op de adviesnota van zijn tussenpersoon.

De Geschillencommissie is gauw klaar met de zaak. De man heeft sinds 1 december 2015 geen premie meer hoeven betalen. Bovendien is de pensioenopbouw en risicodekking in stand gebleven en heeft de man de maximale uitkering gekregen. Daarmee heeft SRLEV aan de verplichtingen voldaan.

Geen compensatie adviesnota door verzekeraar

Van een compensatie voor de weggevallen korting op de advieskosten kan geen sprake zijn, aldus Kifid. De verzekeraar staat buiten de tussen de consument en adviseur gemaakte afspraken over de wijze van beloning. En uit de samenwerkingsovereenkomst tussen SRLEV en de tussenpersoon, vloeien geen verplichtingen aan de consument voort. Die staat daar weer geheel buiten.

De Geschillencommissie wijst daarom de vordering in een bindend besluit af. SRLEV is niet tekortgeschoten in zijn verplichtingen aan de man. Die blijft overigens niet met ‘schade’ zitten. De tussenpersoon heeft tijdens de zitting verklaard de korting op de advieskosten te handhaven als Kifid de klacht zou afwijzen.

Reageer op dit artikel