nieuws

Kifid: Verzekeraar hoeft kort voor pensionering niet te waarschuwen voor dalend pensioenkapitaal

Pensioen 2701

Achmea en Aegon hoeven een daling van het pensioenkapitaal die zich voordeed in de laatste maanden voor de pensioendatum niet te vergoeden. Twee consumenten eisten dit bij de Geschillencommissie van het Kifid, omdat de pensioenverzekeraars hen niet hadden gewaarschuwd voor dit risico van waardevermindering kort voor pensionering. Volgens Kifid is inherent aan een beschikbare premieregeling dat pensioenkapitaal kan dalen. Een nieuwe waarschuwing was dus niet nodig.

Kifid: Verzekeraar hoeft kort voor pensionering niet te waarschuwen voor dalend pensioenkapitaal

In beide procedures klaagden consumenten over een daling van hun pensioenkapitaal in de laatste maanden voor pensionering. Aegon berichtte drie maanden voor de pensioendatum over de beleggingswaarde, Achmea deed dat zeven maanden van tevoren. In die tijd daalde het pensioenkapitaal nog met respectievelijk 4% en 8%.

Defensief profiel

De Aegon-klant had een defensief beleggingsprofiel, de Achmea-verzekerde een voorzichtig profiel. Beiden zijn ze verbolgen over het feit dat hun beleggingswaarde desondanks flink omlaag ging en dat ze niet over dit risico zijn geïnformeerd. Ze vinden dat de pensioenverzekeraars hun zorgplicht hebben geschonden.

Beleggingsrisico werd afgebouwd

Kifid oordeelt echter dat van zorgplichtschending geen sprake is. In beide zaken stelt de Geschillencommissie dat het lopen van beleggingsrisico inherent is aan de beschikbare premieregeling. De verzekeraars hebben hun klanten daar ook over geïnformeerd. Ook konden ze het zelf zien in hun online pensioenoverzicht en de jaarlijkse waardeoverzichten. Zowel Achmea als Aegon heeft volgens de uitspraken voldoende gedaan om het beleggingsrisico af te bouwen naarmate de pensioendatum naderde.

Geen nieuwe informatieplicht

Ondanks die maatregelen heeft een wijziging in de marktrente nou eenmaal invloed op de hoogte van het pensioenkapitaal, aldus Kifid. Schommelingen in koersen kunnen bij defensieve beleggingsprofielen met name voorkomen wanneer de rente beweegt, omdat voor deze profielen gekozen wordt voor een relatief hoog percentage beleggingen in vastrentende waardes. De consumenten hadden dit kunnen weten. De verzekeraar hoeft hier in de maanden voor pensionering niet nogmaals apart op te wijzen, concludeert de Geschillencommissie. Achmea en Aegon hoeven de waardedaling in de laatste maanden dan ook niet te vergoeden.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel