nieuws

Kifid handelt bijna 200 klachten over woekerpolissen af

Financiële planning 1402

Kifid heeft bijna tweehonderd klachten over woekerpolissen afgerond. Deels werden zaken door de verzekeraar zelf opgelost. In andere gevallen gebeurde dit door tussenkomst van een bemiddelaar.

Kifid handelt bijna 200 klachten over woekerpolissen af

Een jaar geleden heeft Kifid de behandeling van de klachten over beleggingsverzekeringen fasegewijs opgepakt. Sindsdien zijn er tachtig nieuwe klachten bijgekomen, waardoor het totale aantal zaken dat nog in behandeling is rond de zevenhonderd ligt. Bij de behandeling gebruikt het uitspraken van de Commissie van Beroep van het Kifid over vijf richtinggevende zaken als leidraad.

Te hoge kosten

Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen waarbij veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. De kwestie speelt al jaren. Claimorganisaties proberen namens gedupeerden schadevergoedingen los te krijgen bij verzekeraars als Nationale-Nederlanden, ASR en Reaal. Dat verloopt echter zeer traag en er lopen verschillende juridische procedures door elkaar heen.

Reageer op dit artikel