nieuws

Kifid: Rabo mag klanten fiscaal voordeel SEW bij overlijden niet onthouden

Financiële planning 7656 PA

Rabobank moet bij overlijden van een van de rekeninghouders van een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) toestaan dat de SEW wordt voortgezet door de partner. Dat oordeelt Kifid in een klacht waarbij een consument ruim € 11.500 schade opliep, doordat Rabo verplichtte de helft van de SEW te gebruiken voor aflossing van de hypotheek. De Geschillencommissie vindt dat de bank de fiscale mogelijkheden van klanten in deze situatie niet mag beperken.

Kifid: Rabo mag klanten fiscaal voordeel SEW bij overlijden niet onthouden

Het gaat in deze zaak over de voorwaarden van de Rabo OpbouwSpaarrekening. Dit is een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) die door de klager in 2012 is gesloten in combinatie met een Rabo OpbouwHypotheek. De SEW heeft een looptijd van 154 maanden en bereikt in die tijd een bedrag van bijna € 75.000. Dat geld moet aan het einde van de looptijd worden afgelost op de hypotheek.

Fiscaal gunstig kapitaal opbouwen

In de voorwaarden is opgenomen dat als een van de rekeninghouders overlijdt, de langstlevende partner de helft van het geld dat op dat moment op de SEW staat, moet gebruiken om af te lossen op de OpbouwHypotheek. Dat is ook wat de bank doet als de vrouw van de consument een halfjaar na afsluiten van hypotheek en SEW overlijdt.

De Wet Inkomstenbelasting staat echter toe dat een SEW bij overlijden mag worden voortgezet door de partner. Die kan zo fiscaal gunstig kapitaal blijven opbouwen. De man vindt dat Rabobank hem benadeeld heeft door die optie niet aan te bieden. Bij Kifid eist hij vergoeding van zijn schade. Die begroot hij zelf op ruim € 18.000.

Geen onderbouwing

De Geschillencommissie geeft de man gelijk. Weliswaar mogen banken zelf hun beleid kiezen, ze moeten daarbij wel de belangen van de consument in het oog houden. Rabobank heeft op de zitting gesteld dat er erfrechtelijke gronden zijn voor het gehanteerde beleid, maar de bank onderbouwde die stelling niet. Volgens de commissie maakte Rabo niet duidelijk waarom ze de fiscale mogelijkheden van de consument beperkt.

Zwaarwegende belangen

Daarbij komt volgens Kifid dat de consument “zwaarwegende belangen heeft bij gebruik van een niet door de Bank geboden wettelijke mogelijkheid”. De fiscale mogelijkheid in de Wet Inkomstenbelasting is volgens de man immers in het leven geroepen om financiële pijn na overlijden zoveel mogelijk te beperken. Dat vindt de Geschillencommissie ook. Die oordeelt dat de weigering de SEW op alleen de naam van consument voort te zetten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

De schade valt volgens Kifid wel lager uit dan de man claimt, omdat het voordeel dat de klant heeft van de aflossing in mindering moet worden gebracht op het renteverlies. De Geschillencommissie veroordeelt Rabo tot betaling van € 11.523. Het besluit is bindend.

Hoger beroep

Rabobank heeft aangegeven in beroep te willen tegen de uitspraak. Normaal staat de beroepsmogelijkheid bij Kifid open bij vorderingen van minimaal € 25.000. De Geschillencommissie stelt beroep in deze klacht open, omdat ze vindt dat het belang van deze zaak dat rechtvaardigt.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel