nieuws

Indra Frishert (Dazure): ‘Ook verzekeraar draagt zorgplicht bij dalende ORV-premies’

Financiële planning 2704

Een “beetje flauw” noemt Indra Frishert het dat Kifid sec met het vingertje wijst naar de adviseur in de zorgplichtuitspraak over dalende ORV-premie. De hele keten, ook de verzekeraar, treft blaam, volgens de commercieel directeur van Dazure. “Eigenlijk moet je nieuwe klanten geen lagere premie willen rekenen als je niet ook naar je bestaande klanten kijkt.”

Indra Frishert (Dazure): ‘Ook verzekeraar draagt zorgplicht bij dalende ORV-premies’

Frishert beroept zich in een blog op de eigen site dat volmacht Dazure op dit moment de enige is die een ORV aanbiedt waarbij de premie gedurende de looptijd alleen naar beneden kan worden bijgesteld. Volgens de directeur is dat afgelopen jaren vijf keer gebeurd. Dat leverde klanten van het eerste uur een 30% lagere premie op (gemiddelde verlaging 12%). Dazure heeft daarover afspraken gemaakt met de risicodragers. Het risico kan zelfs binnen de looptijd worden overgeheveld naar een andere risicodrager als die wel akkoord gaat met een lagere premie. Frishert wil dat andere verzekeraars dit voorbeeld volgen en hoopt vooral dat het vingerwijzen richting adviseur ophoudt.

Is dat wat je stoort aan de Kifid-uitspraak over dalende ORV-premies?
“Ik vind het een beetje flauw, het gebeurt steeds vaker dat bij zorgplicht naar de adviseur wordt gewezen. De verzekeraar maakt een product, de adviseur beveelt dat aan en dus moet hij in de gaten houden of dat passend is. Het is de verantwoordelijkheid van de hele keten, niet alleen van de adviseur. We moeten samen zorgen dat het belang van de consument zo goed mogelijk wordt gediend. Daarom moet je ook als verzekeraar continu kijken naar je prijs. De zorgplicht van de adviseur zit wat mij betreft meer bij het echte advies. Klopt de hoogte van het verzekerde bedrag nog en worden de juiste begunstigden genoemd?”

Hoe reëel is het dat verzekeraars uit zichzelf hun ORV-premies verlagen voor bestaande klanten?
“Dat weet ik niet. Het kost natuurlijk geld, want je levert marge in, je moet je portefeuille analyseren, nieuwe polissen afgeven. Je moet het doen, omdat je een duurzame relatie met je klanten wilt hebben. Nieuwe klanten zou je geen lagere premie moeten willen geven als je niet ook naar je bestaande klanten kijkt. Over bestaande klanten wordt veel gedacht ‘die is toch wel binnen’. Het aantal overstappers ie beperkt, al denk ik dat de markt gaat veranderen. Als premies hoog blijven, gaan mensen vanzelf switchen.”

Wat zeggen andere ORV-aanbieders als je hen dit voorhoudt?
“Dat het ingewikkeld is premies te verlagen om automatiseringsredenen. Daar kun je aan werken. Maar dan moet de wil er natuurlijk wel zijn. Een verplichting zou kunnen werken, maar ik verwacht niet dat die er komt. En marktwerking is beter. Het zal van ORV-verzekeraars zelf moeten komen.”

Die moeten toch zelf voor elke klant het risico kunnen inschatten?
“Klopt, maar als een premie omlaag kan voor nieuwe klanten, waarom dan niet voor bestaande? De sterftetafels veranderen en de kosten gaan omlaag. Natuurlijk is het risico voor een bestaande klant anders dan voor een nieuwe. Die nieuwe laat je een gezondheidsverklaring invullen, terwijl de oude klant dat een paar jaar geleden voor het laatst heeft gedaan. Daar zou je een veiligheidsmarge voor kunnen inbouwen, maar dan nog kan de premie omlaag.”

Wat hoop je dat deze Kifid-uitspraak teweegbrengt?
“Dat de hele keten zich verantwoordelijk gaat voelen voor duurzame producten. Ook bij aanbieders moet doordringen dat je de zorgplicht dient met een reële premie. We moeten af van de premie hoog houden, omdat het nou eenmaal kan. Dat vind ik te gemakkelijk.”

Reageer op dit artikel