nieuws

Minister: ‘AFM hoeft risicovol product niet vooraf goed te keuren’

Financiële planning 1370

Minister: ‘AFM hoeft risicovol product niet vooraf goed te keuren’

De Autoriteit Financiële Markten heeft voldoende middelen om achteraf in te grijpen bij risicovolle verzekeringsproducten. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra van Financiën in antwoord op vragen van de SP. Hij ziet geen aanleiding om de toezichthouder vooraf risicovolle producten te laten goedkeuren.

De SP-fractie in de Tweede Kamer zou graag willen dat risicovolle producten worden getoetst voordat ze op de markt komen. De AFM zou die toelating voor haar rekening moeten nemen. De zorg van de partij richt zich op verzekeringsproducten met een beleggingselement. De minister antwoordt dat ook hij vindt dat zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat slechte producten op de markt komen.

Verbieden of beperken

Hij gaat echter niet zo ver dat hij toetsing vooraf nodig acht. De AFM heeft sinds dit jaar een productinterventiebevoegdheid. Daarmee kan de toezichthouder de verkoop van beleggingsproducten verbieden of beperken “als er sprake is van significante reden tot bezorgdheid over beleggersbescherming”. “Mede gelet hierop zie ik geen aanleiding voor een goedkeuring van producten door de toezichthouder”, schrijft Hoekstra.

Steun voor woekerpolisaanpak Kifid

De minister geeft zijn antwoord in een verzamelbrief over de nazorg aan klanten met beleggingsverzekeringen. Hij laat zich in dat schrijven ook positief uit over de manier waarop Kifid woekerpoliszaken afhandelt. Het klachteninstituut maakte dit voorjaar bekend 700 klachten fasegewijs te bespreken. Daarbij gelden vijf richtinggevende uitspraken als vertrekpunt.

“Een gefaseerde voortzetting van de klachtafhandeling bevordert een efficiëntere afwikkeling. Daarnaast kiest Kifid voor deze werkwijze in het belang van de kwaliteit van de uitspraken en kan de deskundigheid binnen het Kifid goed worden ingezet. Ik zie dat hiermee een belangrijke stap is gezet in de afhandeling van veel zaken”, antwoordt Hoekstra op vragen van het CDA. Die partij vroeg zich af hoe het woekerpolisdossier sneller afgesloten zou kunnen worden.

 

Reageer op dit artikel