nieuws

Kifid gaat ruim 700 woekerpolisklachten geclusterd afhandelen

Financiële planning 1173

Kifid gaat ruim 700 woekerpolisklachten geclusterd afhandelen

De ruim 700 consumentenklachten over beleggingsverzekeringen die nog ter behandeling bij Kifid liggen, gaat het klachteninstituut gefaseerd en geclusterd per verzekeringsproduct afhandelen. Daarbij zal de Geschillencommissie de kaders volgen die de Commissie van Beroep afgelopen jaar heeft vastgesteld in vijf richtinggevende uitspraken. Consumenten en verzekeraars krijgen deze maand bericht over het verdere verloop van hun klachtenprocedure. Kifid verwacht de resterende maanden van 2018 en heel 2019 nodig te hebben voor het afhandelen van alle zaken.

Volgens Kifid is het met het oog op kwaliteit en deskundigheid van belang dat de afhandeling van de meer dan 700 aangehouden klachten fasegewijs wordt voortgezet. Simpelweg alle nog wachtende zaken in één keer oppakken, is onmogelijk, laat het klachteninstituut weten.

Clustering per product

Klachten die over hetzelfde verzekeringsproduct gaan, worden geclusterd. Per cluster worden de zaken vervolgens een voor een afgehandeld. Er komt geen algemene uitspraak voor meerdere zaken tegelijk. Door de clustering is er geen sprake van een chronologische behandeling. Het klachteninstituut meldt dat relatief ‘jonge’ klachten eerder afgehandeld kunnen zijn dan zaken die al langer geleden zijn ingediend.

Kifid noemt het voor de hand liggend dat klachten over een verzekeringsproduct waarover de Commissie van Beroep zich al heeft uitgesproken, eerder kunnen worden opgepakt dan klachten waarin nog geen uitspraak in hoger beroep is gedaan. De Geschillencommissie volgt in die zaken “zonder meer” de lijnen die de Commissie van Beroep heeft uitgezet.

Eerste fase

In de eerste fase krijgen een aantal (vertegenwoordigers van) consumenten en betrokken verzekeraars, waarvan de klacht schriftelijk al geheel of deels was behandeld, de gelegenheid om te reageren op de vijf richtinggevende uitspraken. Consumenten en verzekeraars kunnen zo hun stellingen nader onderbouwen. Zodra de Geschillencommissie hun reacties heeft ontvangen, beraadt zij zich over een uitspraak.

Kifid verwacht dit en komend jaar nog nodig te hebben voor er in alle zaken een uitspraak is. “Dat hangt mede af van de medewerking die consumenten en verzekeraars geven in de klachtprocedure”, aldus een woordvoerder.

Richtinggevende uitspraken

Kifid maakt deze procedure bekend kort nadat de Commissie van Beroep uitspraak heeft gedaan in de laatste richtinggevende zaak in het langlopende dossier. Halverwege maart bepaalde de beroepscommissie dat ASR een klant die in 1990 een woekerpolis kocht geen schadevergoeding hoeft te betalen. Toen gold nog geen informatieplicht voor eerste kosten en het hefboom- en inteereffect. Evenmin hoefde een verzekeraar de effecten daarvan op het beoogde eindkapitaal uit te leggen.

Ook twee andere richtinggevende woekerpoliszaken liepen tegen ASR. Een ging over de eerste kosten van de Waerdye-polis, de andere zaak over de informatieplicht bij het ABC Spaarplan. Een vergelijkbare zaak was er tegen ABN Amro. De vijfde richtinggevende woekerpoliszaak ging over eerste kosten bij NN (verlies voor de verzekeraar).

Eveline Ruinaard, voorzitter van de Geschillencommissie, geeft vanavond in de uitzending van Radar een toelichting op de manier waarop Kifid de komende tijd 700 woekerpolisklachten gaat afhandelen.

Reageer op dit artikel