nieuws

ASR gaat vrijuit in laatste richtinggevende woekerpoliszaak Kifid

Financiële planning 6066

ASR gaat vrijuit in laatste richtinggevende woekerpoliszaak Kifid

Verzekeraar ASR hoeft aan een klant die in 1990 een woekerpolis kocht, geen schadevergoeding te betalen. De Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid bepaalde dat het in 1990 nog niet verplicht was consumenten te informeren over de eerste kosten, het hefboom- en inteereffect en de gevolgen hiervan voor het beoogde eindkapitaal. Deze uitspraak is de laatste van vijf richtinggevende woekerpoliszaken van Kifid. Later deze maand wordt duidelijk hoe de ruim 700 aangehouden klachten worden afgehandeld.

De klant in deze zaak tegen ASR had vorig jaar in eerste instantie nog een kleine winst geboekt. Begin 2017 oordeelde de Geschillencommissie van het Kifid dat de consument een schadevergoeding moest krijgen omdat ASR ‘aanvullende administratiekosten’ niet duidelijk genoeg in de polisvoorwaarden had vermeld. De verzekeraar moest een herberekening maken die volgens claimclub Stichting ConsumentenClaim rond de € 7.000 zou uitkomen.

Goed lezen

De Commissie van Beroep haalt vandaag echter een streep door die uitspraak. Als de consument de algemene voorwaarden goed had gelezen had hij kunnen weten dat er aanvullende administratiekosten in rekening konden worden gebracht. Bovendien had hij daar vragen over kunnen stellen.

De klant kocht in 1990 de beleggingsverzekering met een looptijd van 30 jaar en een prognosekapitaal van ruim € 138.000. Later werd de berekeningsdatum vervroegd naar oktober 2012. ASR keerde toen € 57.000 euro uit, minder dan de helft van het bedrag waarop de consument rekende.

In de beroepszaak wijst Kifid erop dat er in 1990 nog nauwelijks beschermende regels voor consumenten bestonden. Daarom zijn op deze beleggingsverzekering de door ASR gehanteerde Algemene voorwaarden 1989 van toepassing. Bij het afsluiten van de LevensPlan-verzekering in maart 1990 golden de Regeling algemene voorwaarden en de Richtlijn oneerlijke bedingen nog niet.

Geen informatieplicht

De Commissie van Beroep concludeert dat de in de offerte verstrekt informatie voor de consument kennelijk voldoende was om de verzekering destijds af te sluiten. De verzekeraar was op grond van de in 1990 geldende regels niet verplicht om consumenten ongevraagd te informeren over de hoogte van de kosten. Datzelfde geldt voor het geven van informatie over de gevolgen van deze kosten voor het uiteindelijke beleggingsresultaat.

Ook bestond er in die tijd nog geen verplichting klanten te informeren over het hefboom- en inteereffect. Kifid wijst er in deze zaak bovendien op dat dat effect bij deze klant slechts een beperkte omvang had.

Risicoavers

De consument stelde ook dat hij bij het aangaan van de beleggingsverzekering heeft gedwaald. Hij vindt dat hij is misleid. Bij volledige en correcte informatie zou hij de verzekering niet hebben gesloten. Hij typeert zichzelf als ‘risicoavers’. De Geschillencommissie wees dit beroep op dwaling vorig jaar al af en de Commissie van Beroep bevestigt dat in de beroepszaak.

Reactie ASR

ASR laat in een korte reactie weten tevreden te zijn met de uitspraak. “Het gaat om een positieve uitspraak voor ASR in een individuele zaak, waar niet automatisch consequenties aan kunnen verbonden voor andere beleggingsverzekeringen”, aldus een woordvoerder.

Ruim 700 Kifid-zaken

Dit was de laatste van vijf richtinggevende zaken in het woekerpolisdossier die door Kifid zijn behandeld. Ruim 700 vergelijkbare consumentenklachten over beleggingsverzekeringen zijn aangehouden om eerst deze vijf uitspraken af te ronden. Later deze maand maakt het klachteninstituut bekend wat de uitspraken betekenen voor deze honderden zaken.

In een andere richtinggevende Kifid-uitspraak haalde ASR afgelopen december nog bakzeil. Deze zaak ging om de eerste kosten van een Waerdye-polis. In zaken tegen ASR en ABN Amro oordeelde de Commissie van Beroep dat beide aanbieders tekortschoten in hun informatieplicht. De schade bleef daarbij echter beperkt. De vijfde richtinggevende woekerpoliszaak ging over eerste kosten bij NN (verlies voor de verzekeraar).

Reageer op dit artikel