nieuws

‘Kifid laat zich overdonderen door NN-advocaat in woekerpolis-zaak’

Financiële planning 3965

‘Kifid laat zich overdonderen door NN-advocaat in woekerpolis-zaak’

“Klachteninstituut Kifid heeft zich laten overdonderen door een advocaat van Nationale Nederlanden” stelt voorzitter van Stichting Geldbelangen Rob Goedhart. Goedhart keek mee in het dossier van een gehuwd stel dat zich beklaagt over de kosten binnen de woekerpolis. De Geschillencommissie boog zich er over en gisteren volgde de uitspraak van de Commissie van Beroep. “Formeel is het juist hoe ze het opstellen, maar doordat ze zich hebben laten overdonderen zijn ze niet ingegaan op de principevraag en die vraag is: mag een verzekeraar 30% van jouw inleg in zijn zak stoppen”, zegt Goedhart die verre van tevreden is over de procedurele gang van zaken in deze kwestie.

De zaak draait om een beleggingsverzekering van een gehuwd stel dat elk een vordering had ingediend, de eerste met een belang ter hoogte van €7903,86 en de tweede met een belang van €16.109,87. De Geschillencommissie voegde de vordering samen en wees het in november 2016 af.

Onredelijk

In een blog van eind oktober schreef Goedhart ook over deze zaak en meldde: “De consument stelt de (principiële) vraag: ‘Beste Kifid, vindt u ook dat – als nu achteraf blijkt dat ongeveer een derde van mijn belegde geld in de zak van de verzekeraar is verdwenen – dit onredelijk en onbillijk is?’ Nog aangevuld met ‘In een andere zaak heeft u een vergoeding toegekend waaruit ik afleid dat 5% tot 6% wel redelijk is’.  (Beleggingsinstellingen zouden zich trouwens bij dergelijke percentages nog steeds de vingers af likken. Beleggers zouden zich zwaar gepakt voelen). Maar de Geschillencommissie (in dit geval onder leiding van Mr. Vink) wees de klacht af. Hoofdreden: ‘Er bestaat contractvrijheid dus de Nationale Nederlanden mocht doen wat zij wilde’. Natuurlijk wel naar redelijkheid en billijkheid, maar de Geschillencommissie vond dat de consument te weinig argumenten had aangedragen waaróm inhouding van een-derde van zijn geld onredelijk zou zijn.”

Procedurele fout

Volgens Goedhart maakt het Kifid in deze zaak een procedurele fout: “De geschillencommissie heeft de belangen van deze partijen samengevoegd. De totale vordering was op dat moment €24.012 en de geschillencommissie wijst de klacht af.” Vervolgens vertelt volgens Goedhart de gemachtigde aan Kifid dat, door tijdsverloop de grens van €25.000 zal worden overschreden. Goedhart: “Kifid laat de klant €500 betalen en de Commissie van Beroep neemt de zaak in behandeling. Nu wijst de beroepscommissie de zak af omdat in het reglement is opgenomen dat het belang van de vordering bij de Geschillencommissie niet ten minste €25.000 inhoudt.”

Flauw

Goedhart vindt het flauw en zonde van de tijd die er in is gestopt. “Op 19 juni zaten 12 mensen in een zaaltje bij het Kifid waarvan 5 knappe koppen van de Commissie. Voeg dan beide zaken niet samen en neem de klacht niet aan bij de Commissie van Beroep. Procedureel is Kifid hier de fout ingegaan en laten ze zich de les lezen door de advocaat van NN. Tot overmaat van ramp is de consument ook nog eens €500 kwijt.”

De Commissie stelt in de uitspraak van deze zaak: “Het enkele feit dat de vorderingen van de eerste en de tweede Belanghebbende in één procedure aanhangig zijn gemaakt brengt niet mee dat deze belanghebbenden in elkaars zaak partij zijn geworden en dat, zoals in deze procedure door hen naar voren is gebracht, het belang van de vorderingen bij elkaar mag worden opgeteld en dat aldus wordt beoordeeld of het in artikel 5.1 van het Reglement Commissie van Beroep financiële dienstverlening (het Reglement) genoemde belang ten minste € 25.000,- beloopt.”

Vorderingen

Verder is de Commissie van mening: “(…)dat een optelling van de beide vorderingen – welke optelling, zoals hiervoor al is overwogen, niet is toegestaan – evenmin zou leiden tot het voor het instellen van beroep minimaal vereiste belang van € 25.000”. Goedhart: “Formeel gezien hebben ze gelijk maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het Kifid het ook plezierig vindt om niet op de principiële vraag in te hoeven gaan. En dus zullen we voorlopig niet weten of het Kifid het wel of niet redelijk vindt dat een verzekeraar bij woekerpolissen 30% van de inleg in eigen zak steekt.”

Goedhart meldt verder: “Uit deze zaak blijkt dat de consument al bij de Geschillencommissie een bedrag van hoger dan € 25.000 moet claimen. In dat geval kan hij altijd door naar de Commissie van Beroep. Die commissie doet in andere zaken nog wel eens verstandige uitspraken, zo merken wij. Of anders: we moeten nog eens goed nadenken over die grens van € 25.000.”

Reageer op dit artikel