blog

Blokkeren NN en Kifid bewust een principe-uitspraak over woekerpolissen?

Financiële planning 5668

Blokkeren NN en Kifid bewust een principe-uitspraak over woekerpolissen?

Ik loop en kijk mee in een dossier, waarin een consument zich beklaagt over teveel kosten binnen zijn woekerpolis. De Geschillencommissie van het Kifid heeft de consument het bos in gestuurd. Nu staat de Commissie van Beroep voor het doen van een uitspraak. Maar lijkt, daartoe aangezet door Nationale Nederlanden, daar onder uit te willen komen door te stellen ‘dat het beroep niet ontvankelijk is’.

Wat is het geval? Een consument (of eigenlijk twee; een setje) wilde vanaf 1995 wat geld opzij gaan zetten voor later. Op advies van hun tussenpersoon mondde dat uit in twee beleggingsverzekeringen. Exact dezelfde ingangsdatum; exact dezelfde eindleeftijd, exact dezelfde premie. Alleen verschillende ‘uitkomsten’. Omdat een levensverzekeraar nu eenmaal anders met mannen dan met vrouwen om ging en ze een jaar in leeftijd verschillen. Maar het zal het stel een biet wezen. Als ze straks gezellig samen leven halen ze het geld op bij de verzekeraar om er leuke dingen mee te doen. Zo denken ze.

Woekerpolissen

Een aantal jaren geleden hebben ze het een en ander gehoord over ‘woekerpolissen’ en vroegen aan René Graafsma om te analyseren hoe dat bij hen zit. Er werd  opgave gevraagd bij Nationale Nederlanden. Deze verzekeraar gaf keurig de informatie. Daaruit valt af te leiden dat de verzekeraar zo’n 30% (!!) van het  (voor beleggen bestemde gelden) in eigen zak (heeft ge-)stopt. Omdat Nationale Nederlanden (natuurlijk) niet gewoon mee werkte aan een compensatie  stapte de consument met Graafsma naar het Kifid.

De consument stelt de (principiële) vraag: “Beste Kifid, vindt u ook dat – als nu achteraf blijkt dat ongeveer een derde van mijn belegde geld in de zak van de verzekeraar is verdwenen – dit onredelijk en onbillijk is?” Nog aangevuld met “In een andere zaak heeft u een vergoeding toegekend waaruit ik afleid dat 5% tot 6% wel redelijk is”.  (Beleggingsinstellingen zouden zich trouwens bij dergelijke percentages nog steeds de vingers af likken. Beleggers zouden zich zwaar gepakt voelen). Maar de Geschillencommissie (in dit geval onder leiding van Mr. Vink) wees de klacht af. Hoofdreden: “Er bestaat contractsvrijheid dus de Nationale Nederlanden mocht doen wat zij wilde”. Natuurlijk wel naar redelijkheid en billijkheid, maar de Geschillencommissie vond dat de consument te weinig argumenten had aangedragen  waaróm inhouding van een-derde van zijn geld onredelijk zou zijn.

Gierend van genot

Alsof het Kifid niet gewoon zelf zou kunnen snappen dat beleggingsinstellingen gierend van genot rond zouden stappen als zij een-derde van het geld van de klant naar zichzelf toe mogen rekenen. Dat de consument naar een andere zaak verwees (die van die 5% a 6%) mocht ook niet baten. In die zaak had verzekeraar vooraf gezegd dat “de kosten beperkt zouden zijn” en dat bleek niet uitgekomen te zijn. Oh, dus als je als verzekeraar daarover vooraf niets zegt dan mag je gerust een-derde van het geld in eigen zak steken??!!

De consument was het niet eens met de uitspraak en verzocht de Commissie van Beroep zich er nog een keer over te buigen. Een hobbeltje daarbij: de consument had tot dan toe € 24.012 geclaimd. Om naar de Commissie van Beroep te kunnen moet de claim in principe tenminste € 25.000 zijn. Maar de consument maakte Kifid duidelijk dat – door herrekening vanwege verloop van tijd en verhoogde bijstandskosten – de claim gemakkelijk boven die € 25.000-grens kwam. Kifid snapte het en plande  een hoorzitting in. (Weliswaar met een wachtperiode van een half jaar, maar de consument wachtte al zo lang. Dat kon er ook nog wel bij.)

€ 25000-grens

Toen schoot Nationale Nederlanden in de juridische formaliteiten en zei tegen het Kifid dat de € 25000-grens helemaal niet bereikt wordt. Want er is sprake van twee verschillende polissen. En dus wordt per polis de grens niet gehaald. En dus mag de Commissie van Beroep geen uitspraak doen, aldus NN. Tijdens de hoorzitting in juni leek de Commissie van Beroep Nationale Nederlanden gelijk te gaan geven. De consument voelde zich gepiepeld. Want in de eerste plaats dacht hij dat hij tijdens de hoorzitting nog iets over de inhoud mocht zeggen; maar dat mocht niet, want de Commissie wilde het alleen over de ‘ontvankelijkheid’ hebben. En de voorzitter wilde alvast een tipje van de sluier oplichten door te zeggen dat NN wel een punt had…. De consument verklaarde dat het feit dat er sprake is van twee polissen een formeel gevolg was van één spaarwens. En dat het daarom ook volledig logisch was dat de Geschillencommissie de klacht als één zaak had behandeld.

De consument zond achteraf nog een brief aan de directie en bestuur van het Kifid over de gang van zaken. Maar wilde ook inhoudelijk nog wel wat kwijt richting de leden van de Commissie van Beroep. Binnen het Kifid schoof men de brief naar de ‘klachtbehandelaar’, die vervolgens de consument meldde dat hij de inhoud van de brief niet aan de Commissie van Beroep zal laten lezen. “Misschien dat je dat aan de secretaris kunt vragen” was de suggestie richting consument. Kastje-muur-effect?

Uitzending Kassa

Vorig jaar januari heb ik in een uitzending van Kassa van BNN Vara de vraag aan de orde gesteld of het Kifid niet te veel op de hand was van de financieel dienstverleners. En ik heb in die uitzending gezegd dat Kifid zaken eens wat minder formeel juridisch zou moeten behandelen. Er werd beterschap beloofd. Met een nieuwe directie en nieuwe voorzitter van het bestuur leek er een andere wind te gaan waaien. Het gaat er mij echt niet om dat de klagende consument altijd gelijk moet krijgen. Maar als er überhaupt geen antwoord komt op een (principe) vraag (nogmaals: “vinden we het in Nederland normaal dat een beleggingsinstelling zich een-derde van het voor beleggen bestemde geld toe-eigent?”) vanwege het strikt vast houden aan formaliteiten dan is er nog steeds iets goed mis met de consumentenbescherming. Zeker als een zo grote verzekeraar als Nationale Nederlanden  dat mede veroorzaakt. Het Kifid zou wat stoerder moeten zijn, want juist vanwege consumentenbescherming is zij opgericht. Er is nog geen officieel standpunt van (de Commissie van Beroep van) het Kifid. Het wordt dus spannend voor de consument.

P.S. Ik schrijf hier bewust over ‘de consument’. In dit geval is hij bijgestaan door mensen die bij Kifid vaker  met het bijltje hakken. Maar in feite moet het de consument zelf zijn die – eventueel begeleid door mensen van het Kifid – zijn klacht kan verwoorden en behandeld kan krijgen, zonder afhankelijk te moeten zijn van de juridische gewiekstheid van iemand die hem bij staat.

*Noot van de redactie: am: heeft Kifid gevraagd op deze blog te reageren. De woordvoerder van het klachteninstituut laat weten: “Gegeven het feit dat deze blog gaat over een specifieke klacht, die nog in behandeling is, kunnen we hier nu niet op reageren. Zodra in deze klacht uitspraak is gedaan door de Commissie van Beroep zullen we uitspraak + begeleidend nieuwsbericht publiceren.”

Reageer op dit artikel