nieuws

Ab Flipse: ‘Miljardenclaims in woekerpolisaffaire niet realistisch’

Financiële planning 7055

Ab Flipse:  ‘Miljardenclaims in woekerpolisaffaire niet realistisch’

Voorman Ab Flipse van Vereniging Woekerpolis.nl is heel blij met de Kifid-uitspraak over de eerste kosten bij een beleggingsverzekering in een zaak die een consument had aangespannen tegen Nationale-Nederlanden. Anders dan de begeleidende stichting Wakkerpolis denkt Flipse echter niet dat verzekeraars met miljardenclaims zullen worden geconfronteerd. Daarvoor is het animo onder consumenten in zijn optiek te beperkt.

Flipse beschouwt de uitspraak die het College van Beroep gisteren deed als een belangrijke bouwsteen in het woekerpolisdossier. “Het is heel belangrijk dat er nu een harde uitspraak ligt dat Nationale-Nederlanden geen eerste kosten had mogen rekenen. Maar er zit wel meer niet goed in deze polissen. De eerste kosten zullen naast alle andere weeffouten zeker ook een rol spelen in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op 19 juli in een zaak die wij hebben aangespannen tegen Nationale-Nederlanden. Maar eerst wacht ons op 28 juni al een uitspraak in een zaak die wij hebben aangespannen tegen Aegon.”

Echt vuurwerk

Wat Flipse betreft is de uitspraak van Kifid tegen NN het bewijs dat er eindelijk echt vuurwerk ontstaat in het hele woekerpolisdossier. Hij wijst onder meer op de uitspraak van het Hof Den Bosch tegen ASR begin vorige maand waarbij de verzekeraar werd gemaand te hogen kosten terug te betalen. “Over de gehele linie zie je dat de uitspraken wat positiever worden.”

Vigerende wetgeving

Hij begrijpt dat NN in haar reactie op de uitspraak stelt dat deze niet in lijn is met de zogeheten Van Leeuwenzaak die werd uitgevochten bij het Europese Hof van Justitie. Het Europese hof stelt grofweg dat verzekeraars wat hun informatieplicht betreft gehouden zijn aan vigerende wetgeving ten tijde dat de producten aan de man werden gebracht. De verlangde informatieverstrekking moet op grond van die uitspraak wel voorspelbaar zijn voor verzekeraars.

Redelijkheid en billijkheid

Flipse:  “Uiteraard probeert NN het zo klein mogelijk te houden, ook door te stellen dat het om een individuele zaak gaat. Het kan nog wel eens 6 maanden duren voor alleen in dit dossier de vergoeding is vast gesteld. Maar NN kan zich niet langer verschuilen achter wetgeving over de informatieplicht. Ik ziet steeds meer uitspraken voorbij komen waarin de redelijkheid en billijkheid van de beperkte informatieverstrekking worden meegewogen. Dat geldt nu ook voor hefboom en inteereffecten gelet op de Kifid-uitspraak.”

Uitspraak rechter

Woekerpolisclaim zoekt nadrukkelijk de rechtbank om voortgang te boeken in het woekerpolisdossier. “We willen echt een harde uitspraak van de rechter. Niet omdat we Kifid willen passeren, zijn leveren nuttig werk, maar ook omdat het gevaar bestaat dat NN in voorkomende gevallen nu zelf de gang naar het Europese hof van justitie gaat zoeken.” Woekerpolis.nl heeft ook nog zaken lopen tegen Reaal en ASR, waarin het respectievelijk eind dit jaar en in 2018 uitspraken verwacht.

Open eind constructie

Daarnaast hoopt Flipse er door middel van een goede compensatieregeling nog altijd met de verzekeraars uit te komen. “Ik merk dat de verzekeraars nu nerveus worden en dat het dossier op hen drukt. Ze staan eigenlijk voor de keuze of ze een hele grote groep bescheiden gaan compenseren of een fatsoenlijke compensatie op touw gaan zetten voor een beperkte groep.” De vrees dat het een open eind constructie wordt, is volgens Flipse ongegrond.

Klein deel in beweging

Tot extreem hoge totale claims, die volgens Wakkerpolis in het geval van NN kunnen leiden tot een bedrag van € 2,75 miljard zal het volgens Flipse ook niet komen. “Als iedereen met een beleggingspolis mee zou doen, zou er wel 30 miljard kunnen worden geclaimd in het woekerpolisdossier. Maar dergelijke claims zijn niet realistisch. De ervaring, ook zelf opgedaan tijdens mijn woekerpolistour, leert dat maar een klein deel van de polishouders in beweging komt. De mensen besteden liever hun tijd aan andere zaken. De verzekeraars zullen hooguit rekening moeten houden met een schadebedrag dat in de honderden miljoenen euro’s loopt. Dat kunnen ze nog wel dragen.”

Reageer op dit artikel