nieuws

Marktflitsen: intermediaire adviesmarkt

Cijfers 1537

Marktflitsen: intermediaire adviesmarkt

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) publiceert regelmatig actuele, cijfermatig onderbouwde, ontwikkelingen en trends in de intermediaire markt. Dit keer komt het RiFD met een vergelijking van de intermediaire markt van 2016 met die van 2015 in de sector. De cijfers zijn verkregen door de gegevens uit de bestanden van de KvK te combineren met de gegevens uit de database van RiFD.

In 2016 hebben meer ondernemers dan in 2015 de stap naar de markt als starter durven zetten. Een groei van een kleine 20%. Dit kan te maken hebben met het verbeterde ondernemersklimaat. Het aantal intermediairs dat is gestopt is in 2016 fors afgenomen (van -421 naar -370). Per saldo neemt het tempo van de daling van het aantal intermediairs dus af.

Lees hier de complete Marktflitsen Intermediaire adviesmarkt

Reageer op dit artikel