nieuws

Nieuwe wet moet polishouders beter beschermen bij faillissement verzekeraar

Branche 854

De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt nieuwe bevoegdheden om in te kunnen grijpen bij middelgrote en grote verzekeraars die failliet dreigen te gaan. Bij kleine verzekeraars wordt de polishouder beschermd door de curator. Dat staat in het wetsvoorstel dat ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) gisteren indienden bij de Tweede Kamer.

Nieuwe wet moet polishouders beter beschermen bij faillissement verzekeraar

Verzekeraars moeten straks elke drie jaar plannen opstellen waarin ze duidelijk maken wat ze zullen doen als hun financiële positie sterk verslechtert. DNB zal voor grotere verzekeraars afwikkelingsplannen maken. Als een verzekeraar faalt, kan DNB onderdelen zoals de verzekeringsportefeuille isoleren en overdragen aan een andere partij.

Eerste verliezen voor aandeelhouders

De wet regelt dat alle schuldeisers worden betrokken bij een ‘bail-in’ (manier om van binnenuit de verliezen op te vangen). Eerst moeten aandeelhouders en alle andere schuldeisers verliezen accepteren. Daarna pas komen verliezen voor de polishouders aan de beurt.

Daarnaast kan de curator binnen het nieuwe wetsvoorstel polishouders voorschotten geven op hun uitkering uit de boedel van de failliete verzekeraar. Nu hebben ze ook recht op zo’n uitkering, maar moeten ze daar vaak lang op wachten. Doel hiervan is om de belangen van polishouders bij een failliete verzekeraar beter te beschermen.

Helderheid

Uitgangspunt in de wet is dat geen enkele schuldeiser van een verzekeraar die door DNB wordt afgewikkeld, slechter af mag zijn dan het geval zou zijn geweest bij een faillissement. Aanleiding voor het wetsvoorstel is het onderzoek van de Commissie Verzekeraars, die in 2015 waarschuwde voor de zorgelijke toestand van het Nederlandse verzekeringslandschap.

“Hiermee scheppen we helderheid over hoe DNB en de curator omgaan met verzekeraars die failliet dreigen te gaan of daadwerkelijk omvallen. Die helderheid is nodig en goed voor alle betrokkenen, maar vooral voor mensen die een polis hebben afgesloten”, aldus minister Hoekstra van Financiën in een persbericht.

Conservatrix

In mei van dit jaar greep DNB in bij het in moeilijkheden verkerende Conservatrix. De toezichthouder droeg het bedrijf over aan een Amerikaanse investeerder. In een analyse in het Verzekerings-Archief betoogt jurist en onderzoeker Noortje Lavrijssen dat het goed is dat verzekeraars een nutsfunctie hebben. Was dat niet zo geweest dan had de rechtbank de overdracht van de levensverzekeraar waarschijnlijk niet goedgekeurd.

Reageer op dit artikel