nieuws

Het einde van Conservatrix; een juridische analyse

Branche 3099

De juridische wereld heeft even geduld moeten hebben alvorens de overdrachtsregeling voor de eerste keer werd uitgesproken. Conservatrix had de twijfelachtige eer om het spits af te bijten. Volgens jurist en onderzoeker Noortje Lavrijssen een terechte gang van zaken.

Het einde van Conservatrix; een juridische analyse

Lavrijssen betoogt dat het maar goed is dat de Interventiewet (waarin de overdrachtsregeling is geïntroduceerd) zich ook tot verzekeraars uitstrekt. In de aanloop naar deze wet is getwijfeld over het feit of de Interventiewet wel voor verzekeraars zou moeten gelden. Ook de Raad van State stelde dat de nutsfunctie van verzekeraars die ingrijpen noodzakelijk maakt onvoldoende blijkt.

Verzekeringsdichtheid toont nutsfunctie aan

De auteur laat in het artikel zien in hoeverre Nederlanders vrijwillig verzekerd zijn. “Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat verzekeringen voor Nederlanders belangrijk zijn. De verzekeringsdichtheid in Nederland is hoog. Zou bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekeraar failliet gaan, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben voor de verzekerden van deze verzekeraar. Een verzekeraar heeft daarom wel degelijk een nutsfunctie, ook al is de invulling hiervan een wat andere dan bij banken. De Conservatrix-uitspraak laat zien dat dit standpunt ook wordt gedragen binnen de rechterlijke macht. Zou de rechterlijke macht van oordeel zijn dat verzekeraars geen nutsfunctie hebben, dan had de Rechtbank Amsterdam de overdrachtsregeling immers niet uitgesproken ten aanzien van levensverzekeraar Conservatrix.”

Het artikel van Lavrijssen verscheen in Het Verzekerings-Archief, een uitgave van Vakmedianet.

Download het artikel hier.

Reageer op dit artikel