nieuws

Barth nieuwe directievoorzitter Klaverblad

Branche 1489

Barth nieuwe directievoorzitter Klaverblad

Per 1 september 2017 is Peter Paul Barth de nieuwe algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad. Hij is al sinds 2005 lid van de directie, die op dezelfde datum wordt uitgebreid met Jordi van Irsen.

De CEO-functie was sinds begin dit jaar vacant, toen Richard van der Hart om persoonlijke redenen opstapte. Commissaris Edwin Velzel heeft de positie sindsdien op interimbasis ingevuld. Velzel neemt komende maand zijn positie in de raad van commissarissen weer in.
De directie van Klaverblad wordt uitgebreid naar drie personen. Nieuw is de functie van directeur Financiën en risicomanagement (CFRO). Daarvoor is Van Irsen aangetrokken. Hij was werkzaam voor Vivat en heeft ruime ervaring op het gebied van Solvency II, financiële verslaglegging en risicomanagement. Klaverblad zoekt nog een nieuwe directeur Operationele zaken.

Reageer op dit artikel