Recyclingbranche: een landschap vol mogelijkheden

Recyclingbranche: een landschap vol mogelijkheden

De recyclebranche is complex en altijd in beweging. Elk bedrijf heeft zijn eigen risico's, afhankelijk van de materialen die het verwerkt en de processen die het toepast. Dit maakt het verzekeren van deze bedrijven behoorlijk uitdagend. Frans van der Woldt, accountmanager bij OOM Verzekeringen, en Patrick den Hertog, register makelaar in assurantiën en mede-eigenaar van All Insurance Solutions, delen hun visie op de trends, uitdagingen en innovaties.

OOM Verzekeringen heeft zichzelf op de kaart gezet als een nicheverzekeraar, met bekendheid in het verzekeren van strandpaviljoens. Ze blijken bereid om de handschoen op te pakken waar anderen dat niet durven. "Wij zijn in deze niche gestapt toen we merkten dat er een grote behoefte was”, legt Van der Woldt uit. “De recyclebranche is uniek in zijn soort, want er zitten aanzienlijke verschillen tussen het verzekeren van een metaalverwerker of een papierrecyclingbedrijf, om maar iets te noemen. Elk risico is anders en iedere klant heeft andere behoeften. Bij OOM willen we dicht bij de klant blijven staan. De samenwerking met partners, zoals Patrick, is belangrijk voor ons.”

Den Hertogs enthousiasme is aanstekelijk als hij praat over de volle breedte van het schadestuk. “Wat het verzekeren van recyclebedrijven zo bijzonder maakt, is niet alleen het zware materiaal of de complexiteit van de handel. We hebben situaties gezien waarbij bedrijven dachten onverzekerbaar te zijn, maar door samen te werken en creatieve oplossingen te zoeken, hebben we wegen gevonden om dekking te bieden.” Wat opvalt is de menselijke benadering die beide heren benadrukken. De cijfers en technische aspecten zijn essentieel, maar niet leidend. Er is een sterke sociale verbondenheid; een wederzijdse waardering voor wat iedere partij brengt. “Patrick heeft zich toegelegd op deze branche”, vertelt Van der Woldt. “Hij zit aan tafel met het Verbond van Verzekeraars en stakeholders. Dat soort inbreng is van onschatbare waarde.”

Kijken naar wat al goed gaat

Preventie is een sleutelwoord, zo blijkt uit het gesprek. Het gaat niet alleen om het reageren op problemen, maar om het voorkomen ervan. Den Hertog legt uit: “We gebruiken technologie, zoals thermografie, om hittebronnen te identificeren, en mobiele alarmsystemen, die een seintje geven als de temperatuur stijgt boven een bepaalde grens. Hierdoor heeft de ondernemer bijvoorbeeld nog ruim de tijd om het broeiende bedrijfsafval om te scheppen, voordat de broei doorzet. Er kan veel misgaan, maar we kijken ook naar wat er al goed gaat en hoe we dat kunnen versterken.” Van der Woldt knikt instemmend: “Onze tussenpersonen, zoals Patrick, zijn onze oren en ogen. Zij zien de ontwikkelingen, de uitdagingen waar ondernemers mee te maken hebben. Dat stelt ons in staat om onze producten aan te passen en te verbeteren.”

Frans van der Woldt en Patrick den Hertog: "De markt evolueert en wij evolueren mee."
Frans van der Woldt en Patrick den Hertog: "De markt evolueert en wij evolueren mee."

Wat de toekomst betreft, zien zowel OOM Verzekeringen als All Insurance Solutions een landschap vol mogelijkheden. “We zijn nu nog beperkt in onze tekencapaciteit”, erkent Van der Woldt, “maar we willen hierin groeien. De markt evolueert en wij evolueren mee." Den Hertog ziet eveneens kansen voor verbetering: “Er is meer differentiatie mogelijk. Niet alle recyclebedrijven zijn hetzelfde en de risico’s verschillen onderling enorm. We moeten deze verschillen erkennen en onze aanpak hierop afstemmen.”

Toekomstbestendige visie

Cruciaal in deze evolutie is de erkenning van duurzaamheidsinitiatieven en ESG-verplichtingen (environmental, social, governance) binnen de verzekerings- en recyclingbranche. Bedrijven die sterk presteren op deze punten tonen niet alleen hun toewijding aan milieuverantwoordelijkheid en sociale kwesties, maar omarmen ook een toekomstbestendige visie. Zowel OOM Verzekeringen als All Insurance Solutions nemen duurzaamheid serieus. “We verduurzamen onze bedrijfsprocessen, hebben aanpassingen gedaan aan ons pand in Rijswijk en kiezen voor duurzame mobiliteitsoplossingen”, aldus Van der Woldt. Den Hertog is het hier volledig mee eens: “De actuele wet- en regelgeving stelt steeds meer duurzaamheidseisen aan verzekeraars en intermediairs, dus daar houden we ons absoluut mee bezig.”

Onze tussenpersonen zijn onze oren en ogen; dat stelt ons in staat onze producten te verbeteren. ”
— Frans van der Woldt

Een specifieke casus die Van der Woldt aanhaalt, benadrukt het belang van zorgvuldigheid en preventie: een brand veroorzaakt door een smeulende sigarettenpeuk, wat leidde tot aanzienlijke rookschade. “We zijn enorm nauwkeurig in onze inspectie en preventiemaatregelen; de eigenaar is bijzonder accuraat en blinkt uit in netheid. Zo’n geval laat zien dat risico’s dan toch vaak in kleine, onverwachte hoekjes zitten. Preventie en bewustwording zijn essentieel.”

Het is duidelijk dat voor deze professionals de verzekering meer is dan een polis. Het is een partnerschap, een engagement voor de lange termijn. “Wij onderscheiden ons door zelf
bedrijven te inspecteren, goede preventieve maatregelen door te voeren, waar mogelijk technologische toepassingen in te zetten en bovenal: de mens centraal te stellen. We hebben korte lijntjes met onze intermediairs en doen niet aan bandjes. Je belt en je hebt je antwoord. Hierdoor houden we de relaties goed én de schades
beperkt.”

Dit artikel is gesponsord door OOM Verzekeringen.