'Een kritische blik maakt het verschil binnen recyclingbranche'

'Een kritische blik maakt het verschil binnen recyclingbranche'

Het is algemeen bekend dat de recyclingsector de nodige schaderisico's met zich meebrengt. Vooral de kans op brandschade is groot. De verzekerbaarheid van ondernemingen in deze industrie is dan ook een voortdurende uitdaging. 'En de gevaren nemen alsmaar toe, waardoor samenwerking tussen partijen steeds belangrijker wordt', vertelt Frans van der Woldt, accountmanager van OOM Verzekeringen.

Recyclingbedrijven spelen een essentiële rol in het verminderen van afval en het bevorderen van duurzaamheid. Het vormt een onmisbare schakel in de circulaire economie. Ondanks het enorme belang van deze sector, is het verkrijgen van een verzekering niet vanzelfsprekend. Frans: ‘Sinds eind 2018 zien wij een trend dat minder verzekeraars bereid zijn om geschikte verzekeringsoplossingen aan te bieden. Het hoge aantal schades is hiervoor vermoedelijk een belangrijke reden. Hoewel de markt nu weer wat lijkt aan te trekken, blijft risicobeheersing cruciaal. Hiervoor heb je alleen wel de juiste specialisten nodig.’

Doorvragen en flexibel zijn

Een nicheverzekeraar kan veel energie en tijd besparen voor zowel de tussenpersoon als de verzekerde. ‘Naast een passend voorwaardenpakket, kun je met name door kritische vragen te stellen het verschil maken’, vervolgt Frans. ‘Als verzekeraar sta je de tussenpersoon met raad bij in zijn advies. Maar je gaat niet op zijn stoel zitten. Wel is het goed om meer te weten over de motivatie achter bepaalde keuzes. Waarom kiest er iemand bijvoorbeeld voor om vandalisme te verzekeren? Is dat wel nodig bij dit risico, moet je jezelf afvragen. Specifieke productkennis en ervaring is daarom vereist.’ 

Of je nu alleen inbraak, brand of storm wil verzekeren, of een combinatie hiervan: een modulaire opbouw maakt het mogelijk om dit zelf te bepalen.”

Ook ziet Frans de toegevoegde waarde van een modulair aanvraagtraject. Hij doelt hiermee op de keuzevrijheid voor een tussenpersoon en zijn klant om zelf het type dekkingen samen te stellen voor een verzekering. ‘Veel verzekeraars hanteren een vast pakket aan dekkingen voor recyclingbedrijven. Dat is jammer, want vaak sluit dit onvoldoende aan bij de wensen van een verzekerde. Of je nu alleen inbraak, brand of storm wil verzekeren, of een combinatie hiervan: een modulaire opbouw maakt het mogelijk om dit zelf te bepalen. Het is niet altijd even bekend dat dit ook kan.’

Samen gevaren bespreken

Recyclingbedrijven hebben zelf ook een belangrijke sleutel in handen voor een succesvol aanvraag- en acceptatietraject bij een verzekeraar. Vooral op het gebied van preventie valt veel winst te behalen. Ondanks dat dit niks nieuws is, blijft het volgens Frans noodzakelijk om het onderwerp onder de aandacht te brengen. ‘Ondernemers zijn het liefste maar met één ding bezig, en dat is ondernemen. Dat moet je als verzekeraar, maar ook als tussenpersoon, goed begrijpen. Het is van grote betekenis dat een externe partij een ondernemer wijst op de risico’s. Zij kunnen hier zelf namelijk blind voor worden. Het opvolgen van de tips vergroot de bereidheid bij een verzekeraar om een polis te willen afsluiten.’

Frans van der Woldt
Frans van der Woldt

Ook de toename van het aantal risico’s onderstreept de waarde van een proactieve samenwerking tussen de betrokken partijen. Frans: ‘Een opvallende ontwikkeling die de recyclingbranche raakt, is de stijging van het aantal potentiële gevaren door elektronische apparaten. Met name bij metaalrecyclingbedrijven. De kans op brand als gevolg van batterijen en andere elektronische componenten wordt hiermee aanzienlijk groter. Toch zien we een positieve ontwikkeling. Steeds meer bedrijven zijn zich namelijk van deze risico’s bewust en zij selecteren afval nauwkeuriger om schade te voorkomen. Dit levert voordelen op voor de verzekerde, tussenpersoon en verzekeraar.’

Zorgen wegnemen

Mocht er zich onverhoopt een calamiteit voordoen, dan is een vlotte en zorgvuldige schadeafwikkeling gewenst. Direct contact tussen de belanghebbenden bespaart hierbij veel onnodige zorgen, stelt Frans. ‘Je wil als verzekerde in zo’n situatie de telefoon kunnen pakken en meteen actie ondernemen. Als verzekeraar kun je op dat moment laten zien dat je er voor ze bent. Een persoonlijke aanpak wordt gewaardeerd. Als je bij schade zo snel mogelijk ter plaatse bent, dan geeft dit vaak een geruststellend gevoel.’ Een verzekeraar kan zich vervolgens ook onderscheiden in de kwaliteit van de samenwerkingspartners. ‘Denk bijvoorbeeld aan de technische en tactische schade-experts. Met vaste en betrouwbare deskundigen krijgt de ondernemer de betrokkenheid die hij verdient. Bij OOM Verzekeringen merken wij dat dit echt werkt.’

Dit artikel is gesponsord door OOM Verzekeringen.