Nieuw elan voor financiële APK

Nieuw elan voor financiële APK

Het aantal mensen met geldzorgen neemt toe. Volgens de BKR-monitor is het aantal jongeren dat met betalingsachterstanden te maken heeft de afgelopen jaren fors gestegen.

In de leeftijd tot dertig jaar kan een op de tien mensen met een krediet de betalingsverplichting niet nakomen. Gelukkig zijn er initiatieven zoals Money Start, die met het lesaanbod ‘Hoe word je rijk’ inzet op het voorkomen van schulden bij jongeren, zeker vanaf het moment dat ze op hun achttiende zelf financieel verantwoordelijk zijn. Is dat toereikend?

Waarde financiële planning

Een recent onderzoek naar de waarde van financiële planning wijst uit dat mensen die samenwerken met een financiële planner meer financieel vertrouwen hebben. Zij zijn meer tevreden met hun financiële situatie. "Mensen die samenwerken met een financiële planner ervaren een hogere kwaliteit van leven", aldus het rapport in opdracht van de Financial Planning Standards Board (FPSB). Ook de jongere generatie staat open voor financieel advies en is bereid hiervoor te betalen. Zij vragen wel om andere dienstverlening; ze maken bij voorkeur gebruik van apps of websites voor hulp bij hun financiën.

Er is behoefte aan informatie, advies en ondersteuning bij persoonlijke financiën en financiële planning”

Er is behoefte aan informatie, advies en ondersteuning bij persoonlijke financiën en financiële planning. Desondanks nemen mensen (nog) vaak financiële beslissingen zonder financieel advies. Onderzoek van Centerdata laat zien dat juist de mensen die het meeste baat zouden hebben bij financieel advies, hieraan voorbij gaan.

Financieel product is vaak complex

Als het gaat om de financiële weerbaarheid van mensen is er nog veel te winnen. Dat zien we ook in de klachtenpraktijk van Kifid. Financiële producten zijn eerder complex dan gemakkelijk. Durft de klant voldoende door te vragen als hij of zij het product of de voorwaarden niet begrijpt? Kan de klant de werking van de levens- of pensioenverzekering voldoende begrijpen? Zijn alle voorwaarden duidelijk en welke betekenis je daaraan kunt geven? Of gaat de klant zich dat pas realiseren op het moment dat een beroep op de verzekering wordt gedaan of de hypotheek moet worden overgesloten? En wanneer vraagt de klant zich af, wel of niet daartoe aangezet door een financieel adviseur, of de hypotheek, het krediet en/of de verzekering nog wel passend zijn?

Bevorderen financiële zelfredzaamheid

Inzetten op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid en het voorkomen van schulden bij de jeugd is heel belangrijk. En er zijn mooie initiatieven op het gebied van schuldhulpverlening. Ik roep overheid en financiële sector op om meer werk te maken van financiële educatie. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen als het gaat om persoonlijke financiën en financiële planning. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Mensen komen gedurende hun hele leven voor financiële keuzes te staan die kunnen uitpakken in hun voordeel of hun nadeel. Van een ‘financiële APK’ is het tot nog toe nog niet gekomen. Ik hoop dat een nieuwe Tweede Kamer nieuwe initiatieven neemt om samen met de financiële adviessector hierin nieuwe wegen te vinden.

Eveline Ruinaard

Eveline Ruinaard

is voorzitter van de geschillencommissie van Kifid