Hypothecair belang: bijzondere schakel in omzeilen van opstalverzekering

Hypothecair belang: bijzondere schakel in omzeilen van opstalverzekering

Als vangnetverzekeraar heeft de Vereende een belangrijke en mooie rol in de verzekeringsmarkt. Ze houden zich bezig met het verzekeren van risico's die in de markt niet of lastig te verzekeren zijn. Zo is de hulp aan zogeheten gemoedsbezwaarden die tegen het afsluiten van een opstalverzekering zijn en toch een woning willen kopen, een mooi voorbeeld van het bieden van een oplossing die op het eerste oog onmogelijk lijkt.

Een verzekeringsadviseur nam contact met met de Vereende met de vraag of die aanbieder is van een hypothecair belangverzekering. De adviseur stelde deze vraag, omdat het kantoor diverse hypothecair belangverzekeringen in de boeken heeft en de betreffende verzekeraar had besloten om met dit product te stoppen. Ook de lopende verzekeringen worden beëindigd per contractvervaldatum. De verzekeringsadviseur was de markt gaan verkennen, maar kwam er achter dat geen enkele verzekeraar meer de hypothecair belangverzekering aanbiedt. 

Ondanks dat de Vereende dit product niet op de plank had liggen, is ze toch gaan kijken in hoeverre zij mogelijkheden kunnen bieden. Wat is ook alweer een hypothecair belangverzekering? Dit was de eerste vraag die de Vereende zelf stelde toen de verzekeringsadviseur met het verzoek aanklopte.

Een hypothecair wat?

Voor het verstrekken van een hypotheek stelt de hypotheeknemer (geldverstrekker) als voorwaarde dat het woonhuis wordt verzekerd. Hiermee wordt het risico afgedekt dat het onderpand door een schade (deels) verloren gaat en de hypotheeknemer hierdoor zijn zekerheid op de vordering verliest.

De hypothecair belangverzekering komt pas om de hoek kijken wanneer de hypotheekgever (woningeigenaar) geen verzekering wil afsluiten. Vaak is dan sprake van een zogeheten gemoedsbezwaarde. Een gemoedsbezwaarde is iemand die uit geloof- of levensovertuiging geen verzekering wil afsluiten.

Voor deze gevallen kan de hypotheekverstrekker of de hypotheekadviseur een hypothecair belangverzekering afsluiten. Met deze verzekering kunnen de hypotheekverstrekker of de hypotheekadviseur zelf het onderpand verzekeren tegen brand en storm waarmee zij hun vorderingen op de hypotheekgever veiligstellen.

Omdat een gemoedsbezwaarde geen verzekering wil afsluiten, is voor deze doelgroep de hypothecair belangverzekering dé oplossing omdat het zonder dit product voor deze doelgroep erg lastig wordt om een hypotheek af te sluiten. De verzekeringsovereenkomst wordt aangaan met de hypotheeknemer of de hypotheekadviseur; omdat de uitkeringsgerechtigde altijd de hypotheeknemer is, is daarmee de gemoedsbezwaarde geen partij in de verzekering.  

Stichting Gemoedsbezwaarden

Voordat De Vereende de verzekeringsmogelijkheden ging onderzoeken, zocht het eerst contact met de Stichting Gemoedsbezwaarden. De verzekeraar was benieuwd of zij dit probleem herkenden. Ook zij gaven aan dat het voor gemoedsbezwaarden steeds moeilijker wordt om een hypotheek af te sluiten. Aanbieders waren gestopt met dit product, waardoor gemoedsbezwaarden steeds vaker tegen problemen aanliepen bij het afsluiten van een hypotheek.

De rol van de Vereende

De hierboven genoemde casus is een typisch voorbeeld waarmee de Vereende toch voor een relatief kleine doelgroep vrij snel een oplossing hebben kan bieden. In de basis is het te verzekeren risico, het woonhuis, een object waar ze een product voor heeft. De belangrijkste verschillen zijn de grondslag van het verzekerde bedrag en de uitkeringsgerechtigde. Door als basis de verzekeringsvoorwaarden van de gebouwenverzekering te nemen en dit aan te vullen met een clausuleblad waarin we het verzekerde bedrag en de uitkeringsgerechtigde specificeren, was al snel het gewenste product gevonden. Uiteindelijk bleek het daarmee niet bijzonder ingewikkeld om op korte termijn een nieuw product aan te bieden.

Langzaamaan kwamen steeds meer aanvragen binnen. Ook volgden steeds meer klanten en verzekeringsadviseurs met vragen over dit product. Als vangnetverzekeraar is de Vereende een specialist in bijzondere risico's, waarmee een keur aan verzekeringen mogelijk is.

Dit is een partnerbericht van de Vereende. Bekijk het partnerdossier.