Ook Aegon moet klanten met woekerpolis compenseren

Ook Aegon moet klanten met woekerpolis compenseren

Aegon-klanten met een woekerpolis moeten net als die van Nationale-Nederlanden worden gecompenseerd. Het gerechtshof Den Haag heeft eveneens uitspraak gedaan in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon. Eerder was al bekend geworden dat vonnis is gewezen in de zaak tegen NN; die pakte in het nadeel van de verzekeraar uit.

Voor het product Fundplan komt het hof tot een vergelijkbaar oordeel als in de zaak tegen NN. Aegon heeft zonder contractuele grondslag kosten voor zichzelf en de tussenpersoon ingehouden. Die kosten moeten aan klanten worden terugbetaald. De procedure ziet ook op de producten Koersplan en Vermogensplan. Voor alle drie de producten stelt het hof vast dat Aegon onvoldoende informatie heeft verstrekt over de overlijdensrisicopremie en dat over de hoogte van de premie geen wilsovereenstemming met klanten is bereikt.

Wilsovereenstemming ontbreekt

Het ontbreken van wilsovereenstemming geldt ook voor de hoogte van beleggingskosten en aan- en verkoopkosten. Ten slotte oordeelde het hof dat bij Fundplan evenmin sprake is van wilsovereenstemming over de hoogte van de afkoopkosten, wijzigingskosten en termijnopslagen. Het hof heeft de andere vorderingen van de vereniging afgewezen. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat Aegon klanten had moeten waarschuwen voor de bijzondere risico’s van de producten.

ASR na overname Aegon grootste woekerpolisverzekeraar

Na de overname van de Nederlandse activiteiten van Aegon door ASR is deze verzekeraar de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden met naar schatting circa 2,4 miljoen woekerpolissen. Hoewel de uitspraak betrekking heeft op drie Aegon-producten heeft deze uitspraak én die van het hof in de zaak tegen Nationale-Nederlanden volgens de vereniging ook rechtsgevolgen voor wat betreft alle andere in Nederland verkochte woekerpolissen, omdat de producten heel erg op elkaar lijken.
In de lijn met eerdere uitspraken over Koersplan oordeelde het hof ook nog dat Aegon in diverse brochures onjuiste en misleidende eindkapitalen heeft vermeld.

'Geweldige uitspraak voor leden'

”Dit is de tweede geweldige uitspraak voor onze leden”, zegt voorzitter Ab Flipse van Vereniging Woekerpolis.nl. “Dit is een signaal naar verzekeraars dat zij niet langer kunnen negeren. Klanten met een woekerpolis hebben recht op compensatie. Hoe eerder zij die ontvangen, hoe beter. Na zoveel jaar onzekerheid hebben zij daar recht op.”

Claims tegen andere verzekeraars

ConsumentenClaim voert in opdracht van de Vereniging Woekerpolis.nl de collectieve procedures. Andere collectieve procedures die nog lopen zijn tegen Achmea, ASR en Reaal. De vereniging en ConsumentenClaim werken in het woekerpolisdossier nauw samen met de Consumentenbond en de Stichting Woekerpolisproces. Er zijn in Nederland ruim 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Dat is er bijna één per huishouden.

ASR laat weten dat het nog een besluit moet nemen over het wel of niet in cassatie gaan.

Annet van den Berg

Annet van den Berg

(Eind)redacteur AM