Obvion over inzending AMdiversity: 'DE&I kunnen financiële branche verrijken'

Obvion over inzending AMdiversity: 'DE&I kunnen financiële branche verrijken'
Jolanda Franken en Patricia Heidendal

Obvion staat in de top 3 van AMdiversity. Jolanda Franken, coördinator MVO & Cultuur, en Patricia Heidendal, senior HR business partner, geven een toelichting op de inzending van de hypotheekverstrekker uit Heerlen. Vanmiddag wordt bekendgemaakt wie de winnaar is van deze diversiteitsprijs voor de financiële dienstverlening. Andere kanshebbers zijn Dazure en Unigarant.

Hoe bevordert Obvion diversiteit op de werkvloer?
Franken: “Wij willen een werkplek creëren waar iedereen zichzelf kan zijn, erbij hoort en zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Dit doen we door aandacht te hebben voor het individu en het team. We zetten in op een cultuur waarin houding en gedrag bespreekbaar worden gemaakt, op een respectvolle manier. De Obvion-collega’s zijn toegewijd, oprecht en warmhartig, waardoor het hart van de adviseur en de klant een sprongetje maakt. Bij Obvion voelt iedereen zich thuis, ieder met zijn of haar eigen persoonlijkheid en eigen verhaal. Een mengelmoesje van collega’s en gewoon jezelf zijn, dat vinden wij daarom belangrijk. Diversity, Equity en Inclusion (DE&I) klopt gewoon bij Obvion, vanuit het hart.”

Welke initiatieven hebben jullie ontplooid?
Heidendal: “We hebben een zogenaamde pot met kletspraatjes ontwikkeld. Deze kunnen worden ingezet om de dialoog rondom dit zo relevante thema op gang te brengen. Met de TED talks geven we een Obvionner of een andere spreker de kans om ‘dé presentatie van je leven’ te geven. Zo hebben we een TED talk verzorgd over laaggeletterdheid, vluchtelingen en slechtziendheid.
We hebben een kookboek gemaakt door en voor Obvionners, waarin verschillende verhalen van collega’s over hun achtergrond staan. Daarnaast organiseren we verspreid over het jaar Coffee Talks om collega’s beter te leren kennen. Deelname hieraan kan een uitkomst zijn voor nieuwe collega’s, maar is ook superleuk voor collega’s die al langer bij Obvion werken. Ook organiseren we speeddates, meeloopdagen en kennis- en inspiratiesessies.

In plaats van een standaard jaarverslag laten we een jaarverslag tekenen door een professioneel tekenaar”

De werkgroep ObviONS stimuleert de verbinding met behulp van events. Zo organiseren we bijpraatbijeenkomsten, kennis- en inspiratiesessies en activiteiten rondom vitaliteit en DE&I zoals deelname aan Diversity Day. Uiteraard toetsen we ook het werkgeluk van de Obvionner met een cultuuronderzoek en een periodiek medewerkerstevredenheidsonderzoek. In plaats van een standaardjaarverslag laten we een jaarverslag tekenen door een professionele tekenaar.
In het voorjaar van 2022 gingen op initiatief van Obvion verschillende leiders van bedrijven en gemeenten in Parkstad Limburg in gesprek over diversiteit en inclusie. Tot slot hebben we een spoken word laten maken rondom DE&I en hebben we een eigen logo laten ontwikkelen dat DE&I symboliseert. Door middel van sponsoring en maatschappelijk verantwoord ondernemen – krijgen medewerkers de gelegenheid een MVO-activiteit te organiseren – zoeken we de verbinding op met de maatschappij en benadrukken we onze maatschappelijke betrokkenheid, ook als het gaat om inclusie.”

We streven naar DE&I omdat we dat intrinsiek willen, vanuit het hart”
— Jolanda Franken

Denken jullie hiermee een voorbeeld te zijn voor de branche?
Franken: “Bij Obvion is iedereen welkom. Dat past ook bij wie we zijn: warmhartig, oprecht en toegewijd. Het gaat om de Obvionner en onze rol in de maatschappij. D&I was een eerste stap. We voegen hier voortaan Equity aan toe. We spreken vanaf nu dan ook over Diversity, Equity en Inclusion. We streven naar DE&I omdat we dat intrinsiek willen, vanuit het hart. We geloven ook dat DE&I bijdraagt aan het imago van Obvion, omdat we uitstralen dat we streven naar een werkplek waar de Obvionner zichzelf kan en mag zijn.
Met DE&I streven we naar een divers personeelsbestand dat de samenleving weerspiegelt waarin we leven en werken. Dit stelt ons in staat om ons algemene doel te bereiken: onze adviseurs de best mogelijke service bieden. Met DE&I creëren we ook een gevarieerde werkplek. We bieden een cultuur waarin verschillen worden gevierd, mensen zich gewaardeerd en betrokken voelen en de talenten van elke persoon optimaal worden benut.”

Waar staat de branche over tien jaar op het terrein van diversiteit?
Heidendal: “We hebben samen nog een wereld te winnen, we zijn er nog niet. Alle facetten van DE&I kunnen de financiële branche verrijken. Daar moeten we ons samen bewust van zijn en nog meer de verschillen tussen medewerkers voor gaan benutten. Het verzilveren van de kansen die dit biedt, levert winst op: voor de branche, voor de werkgever en voor de medewerkers zelf.
Het is belangrijk dat we er samen scherp op letten dat iedere medewerker onderdeel is en kan blijven van een organisatie. Want daar gaat het uiteindelijk om: een omgeving creëren waarin iedereen tot zijn recht komt en mag zijn wie hij of zij is. Laten we samen een afspiegeling van de samenleving naar binnen brengen, ook in de financiële dienstverlening.”

Alexandra Meijer

Alexandra Meijer

Redacteur AM