Aegon over inzending AMdiversity: 'We leggen onszelf regelmatig langs de lat'

Aegon over inzending AMdiversity: 'We leggen onszelf regelmatig langs de lat'

De eerste aanmeldingen voor AMdiversity stromen al binnen op de redactie van AMweb. Hoe groot of klein, alle initiatieven op het gebied van diversiteit en/of inclusie in de financiële dienstverlening zijn welkom. Ter inspiratie presenteren enkele HR-professionals zich alvast met hun voorbeelden. Dave Heilbron, manager HR-recruitment Aegon, bijt het spits af.

Hoe bevordert Aegon diversiteit op de werkvloer?
"We willen de diversiteit in de samenleving en in de internationale omgeving waarin Aegon opereert ook bij ‘ons in thuis’ terugzien. Ongeacht geslacht, cultuur, achtergrond, geloofsovertuiging of geaardheid.  We leggen onszelf regelmatig ‘langs de lat’ op deze onderwerpen en hebben een actief HR-beleid waarin diversiteit en inclusiviteit belangrijke posities innemen.

We worden daarin ook gevoed door verschillende Aegon-ambassadeursnetwerken. Zij helpen ons met het verbeteren van onze ambities. Denk dan aan netwerken die onderwerpen raken als culturele achtergrond, mensen met een beperking, vrouwen in finance, een proud-netwerk et cetera."

Welke initiatieven hebben jullie ontplooid?
"We deden al veel op het gebied van het doorbreken van het ‘glazen plafond’. Zo zitten we inmiddels op een aandeel van 36 procent vrouwen in senior managementposities.

Aegon heeft een diverse groep medewerkers met ook verschillende gezinssamenstellingen, culturele en religieuze achtergronden. Daar horen ook moderne verlofregelingen bij die we vorig jaar hebben geïntroduceerd. We hebben doorbetaald transitieverlof als een medewerker medische behandelingen wil ondergaan in verband met geslachtsbevestiging. Regenboogverlof – een vorm van ouderschapsverlof - geeft elke opvoeder/verzorger de tijd en ruimte voor het jonge gezin, ongeacht de samenstelling ervan. Ook krijgen medewerkers de mogelijkheid om twee nationale feestdagen in te ruilen voor één of twee feestdagen die passen bij hun religieuze of culturele achtergrond."

Denken jullie hiermee een voorbeeld te zijn voor de branche?
"Ja, dat durf ik wel te stellen. In 2018 deden wij als eerste verzekeraar in Nederland onderzoek naar mogelijke beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen Aegon. Ook was Aegon één van de eerste bedrijven in Nederland die haar culturele diversiteit heeft laten meten door het CBS. Meten is natuurlijk goed, maar belangrijker is wat gebeurt ná de rapporten. Aegon laat consequent zien dat we ons HR-beleid aanpassen en verbeteren. We hebben ook een voorbeeldrol te vervullen als toonaangevende, internationale organisatie. Wij worden nu al 4 jaar door Work Place Pride beoordeeld als voorbeeldorganisatie waar de rechten van de LGBTIQ+ collega’s dezelfde zijn als voor andere collega’s."

Waar staat de branche over 10 jaar op het terrein van diversiteit?
"Een echt eerlijke afspiegeling van de maatschappij. Naast een gelijke man-vrouwbezetting zullen er meer mensen van verschillende culturele achtergronden worden vertegenwoordigd in de directies. Ook zal equity een hele belangrijke graadmeter gaan worden voor diversiteit. De uitspraak ‘iedereen is gelijk’ wordt vaak geïnterpreteerd als ‘iedereen is hetzelfde’. Dat klopt niet, iedereen is anders en sommige collega’s zullen andere ondersteuning nodig hebben. Dat moeten we als sector ook zo goed mogelijk gaan faciliteren. Voor Aegon staat equity dus hoog op de HR-agenda."

Alexandra Meijer

Alexandra Meijer

Redacteur AM