De top 3 meest voorkomende afwijzingen van het Waarborgfonds

De top 3 meest voorkomende afwijzingen van het Waarborgfonds

Jaarlijks ontvangt het Waarborgfonds meer dan 40.000 claims. Hoewel 80 % van de ingediende claims wordt toegekend, zijn er helaas ook claims die het Waarborgfonds moet afwijzen, omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan. Dat is vervelend, met name voor de claimant die geen vergoeding krijgt. Om daar iets aan te doen, heeft De Vereende een top 3 opgesteld van voorwaarden waaraan afgewezen claims niet voldoen.

1: Geen getuigen en/of ander bewijs

Een van de voorwaarden om een schade vergoed te krijgen van het Waarborgfonds, is dat moet vaststaan dat de schade is toegebracht door een (andere) motorvoertuigbestuurder. Dit kan aangetoond worden door personen die het voorval hebben zien gebeuren, maar (bij parkeerschades) kunnen ook andere zaken als bewijs dienen. Bijvoorbeeld sporen van het voertuig die op de ongevalslocatie zijn achtergebleven of mensen die kunnen bevestigen dat de auto onbeschadigd is geparkeerd en later met schade is teruggevonden, zonder dat er tussentijds mee is gereden. In sommige gevallen zijn er zelfs camerabeelden van de aanrijding, wat ook als bewijs kan dienen.
Bij de claims waarbij er uitsluitend een verklaring van de (laatste) bestuurder is en verder geen ander bewijs, is het Waarborgfonds genoodzaakt om de claim af te wijzen. De alleenstaande verklaring van de (laatste) bestuurder is namelijk niet voldoende als bewijs.
Bij verklaringen van getuigen is het van belang dat een verklaring door de getuige zelf is ingevuld en dat deze in die verklaring aangeeft wat uit eigen waarneming kan worden verklaard.

2: Geen motorrijtuig

Een van de andere voorwaarden om voor schadevergoeding door het Waarborgfonds in aanmerking te komen is dat de schade moet zijn toegebracht door een (ander) motorvoertuig. Schade geleden door vuurwerk, brandstichting of natuurgeweld (bijv. stormschade) wordt niet vergoed.
Vandalismeschade, het met opzet vernielen of beschadigen van eigendommen van anderen, wordt ook niet vergoed door het Waarborgfonds. Voorbeelden van vandalismeschade zijn: bekrassen, banden lek steken, aftrappen van een spiegel of over een auto lopen.

3: Inspanningseis

Als er sprake is van een onbekende veroorzaker, dan is het noodzakelijk dat u aantoonbaar uw best heeft gedaan om erachter te komen wie de dader is. Dat doet u door aangifte te doen. Als u het voertuig heeft gezien dat de schade veroorzaakte, maar u heeft geen kenteken, doe dan direct politie-aangifte. In ieder geval binnen 48 uur. In andere gevallen heeft u tot maximaal 14 dagen de tijd om actie te ondernemen. Daarnaast kunt u navraag doen voor camerabeelden of bij omwonenden of zij iets hebben gezien en/of een oproep plaatsen op social media.
Helaas komt het vaak voor dat er geen aangifte is gedaan binnen de gestelde termijn of dat er geen actie is ondernomen om de dader te achterhalen. Acties die na 14 dagen na het ontdekken van de schade worden gedaan, voldoen in ieder geval niet aan deze inspanningseis.

Wilt u een claim indienen bij het Waarborgfonds maar weet u niet wat hiervoor nodig is? Druk op “Indienen claim” of bekijk de interactieve video op www.waarborgfonds.nl! Binnen een paar minuten weet u of uw claim kans maakt om vergoed te worden.

Dit artikel wordt aangeboden door De Vereende – bekijk hier het partnerdossier.