De wereld innoveert naar duurzame oplossingen - hoe verzeker je ze?

De wereld innoveert naar duurzame oplossingen - hoe verzeker je ze?
Michael Helmer

We zien steeds meer Nederlandse bedrijven die nieuwe (technische) producten met een positieve impact op mens en milieu introduceren. Zelfhelend beton, slimme gebouwen of product as a service: het zijn allemaal vindingen die nu al op de markt komen. Maar hoe kan je dergelijke initiatieven verzekeren? Michael Helmer (a.s.r.) vertelt over hun aanpak.

Verzekeren van duurzame oplossingen? Dat kan een uitdaging zijn. Er zijn immers vaak nog geen ervaringscijfers en/of geen keurmerken en veiligheidseisen voor en dat bemoeilijkt het inschatten van het verzekeringstechnisch risico.

Sustainability desk

"Wij hebben bij a.s.r. schade onlangs een sustainability desk opgericht waar adviseurs terecht kunnen met vragen over nieuwe duurzame initiatieven en of deze verzekerbaar zijn bij a.s.r."

Dankzij de sustainability desk worden er steeds meer duurzame risico’s geaccepteerd”

De sustainability desk wordt bemand door duurzaamheidsambassadeurs van a.s.r. schade binnen de teams accountmanagement en acceptatie Zakelijk. "Zij doen onderzoek naar het betreffende risico en stemmen dit af met een groep collega’s met specifieke kennis van risico’s die te maken hebben met verduurzaming. Steeds vaker leidt dit tot de acceptatie van het risico."

Kennis opdoen

De duurzaamheidsambassadeurs van de sustainability desk zetten in op het verzekerbaar maken van nieuwe duurzame initiatieven door zo veel mogelijk kennis op te doen rondom het risico.

"In sessies met externe partijen, zoals expertisebureaus, spreken ze over de risico’s van nieuwe duurzame technieken. De energietransitie, die door de huidige energieprijzen een enorme vlucht neemt, zorgt ervoor dat ook wij versneld moeten kijken naar nieuwe, voor ons onbekende risico’s. Bovendien zien we dat het klimaat verandert met als gevolg andere soorten schades. Kortom, de wereld verandert, en wij moeten meebewegen. En dus anders kijken naar bijvoorbeeld brand- en milieuschades."

"Kennis ophalen doen we bijvoorbeeld ook via de verschillende onderzoeksprogramma’s waar we als a.s.r. bij betrokken zijn. Zo werken we samen met ASN Bank en Naturalis in het onderzoeksprogramma Kennis Natuurlijk! waar recent een onderzoek wordt uitgevoerd op het gebied van natuurinclusieve (kleine) bouw."

Fysieke en digitale kennisbijeenkomsten

De afgelopen periode organiseerde a.s.r. schade verschillende fysieke en digitale kennisbijeenkomsten met en voor adviseurs. "Tijdens deze sessies introduceerden wij de sustainability desk. Wij ontvingen inmiddels de eerste verzoeken van adviseurs. Voorbeelden van deze risico’s zijn zonnevelden in een weiland, elektrisch werkmaterieel en kleinere elektrische transporten in de grote steden die inmiddels afgesloten zijn voor vrachtwagens. De betreffende adviseurs en wij ervaren in het traject een gezamenlijk belang om met elkaar te leren en ervaringen op te doen."

Ik ben positief verrast door de kennis die a.s.r. al heeft opgedaan met risico’s op het gebied van energietransitie”

Eén van de eerste reacties van een adviseur tijdens zo'n sessie: ‘De sustainability desk onderzoekt samen met mij de mogelijkheden om de klant te helpen. Er worden nu risico’s afgedekt om samen te leren, die eerder onbespreekbaar waren. Ik ben positief verrast door de kennis die a.s.r. al heeft opgedaan met risico’s op het gebied van de energietransitie.’

Helmer: "Door samen ervaringen op te doen leren we ook steeds meer over de risico’s die klanten ervaren met bepaalde nieuwe groene bouwaarden of nieuwe technische vindingen en kunnen we ons verzekeringsassortiment steeds verder uitbreiden. Wilt u met ons in gesprek over de behoeften van uw klant op het gebied van verduurzaming? Dan komen wij graag met u in contact. Dat kan via uw (desk)accountmanager."

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.