Heeft opvang Oekraïense vluchtelingen gevolgen voor verzekeringen?

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne is sinds de oorlog op 24 februari startte, gestegen naar ruim 4 miljoen volgens een schatting van het UNHCR. Hiervan komen er ook steeds meer in Nederland aan en de verwachting is dat het aantal vluchtelingen in Nederland blijft stijgen. Veel Nederlanders zijn gelukkig bereid vluchtelingen uit Oekraïne een helpende hand te bieden. Niet alleen financieel maar ook door het bieden van opvang en onderdak. Als iemand zorgt voor onderdak, hoe zit het dan met de verzekeringen? De Vereende geeft antwoordt.
Het opnemen van vluchtelingen heeft geen of weinig effect op een verzekering. Wel is het aan te raden het te melden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP)
De AVP biedt dekking voor schade veroorzaakt door logés die in uw huis verblijven als deze zelf geen eigen verzekering hebben die de aansprakelijkheid dekt. Oekraïense vluchtelingen zien wij in deze situatie ook als logés. Hun aansprakelijkheid is ook meeverzekerd op de AVP zonder verdere premieconsequenties.

Woonhuis/inboedel
Het tijdelijk opnemen van Oekraïense vluchtelingen zien wij niet als een wijziging van een huishouden/gezinssamenstelling. Het heeft dan ook geen gevolgen voor de dekking van uw woonhuis- of inboedelverzekering en de premie daarvan. De bezittingen van de vluchtelingen in uw woonhuis vallen daarmee ook onder de inboedelverzekering. Deze zijn dus op dezelfde wijze verzekerd als uw persoonlijke bezittingen tot het gemaximeerde bedrag van de verzekering. Het is wel belangrijk om door te geven dat iemand vluchtelingen in huis heeft opgenomen.

Tweede woning/vakantiehuis/caravan
Het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in een tweede woning/vakantiehuis/caravan in Nederland zien wij als het verhuren van dat object. Wij verbinden hier geen premiegevolgen aan. Ook hier is het belangrijk om door te geven dat er vluchtelingen worden opgevangen.

Auto of ander motorvoertuig
Als iemand vluchtelingen heeft opgenomen, willen zij mogelijk ook gebruik van een auto maken. Als zij in het bezit zijn van een geldig (Oekraïens) rijbewijs, dan zijn zij ook gedekt op de WA-, Beperkt Casco of Volledig Cascoverzekering. Eventuele schade die veroorzaakt wordt, kan wel ten koste gaan van een Bonus-Malus-korting.

WA-verzekering voor Oekraïense vluchtelingen

Wanneer vluchtelingen met een eigen auto naar Nederland zijn gekomen en deze nog moeten verzekeren, kunnen zijn het beste contact opnemen met hun eigen (of een andere) verzekeraar uit Oekraïne. Wij hebben vernomen dat een aantal Oekraïense verzekeraars nog gewoon actief is. Zij kunnen verzekeringen uitgeven met een dekking voor heel Europa en tegen een gunstiger tarief dan wij kunnen aanbieden. Ook kunnen aflopende verzekeringen nog worden geprolongeerd. Hieronder vindt u de websites van de meest gebruikte verzekeraars in Oekraïne. Wanneer het niet lukt om hier een verzekering af te sluiten, bieden we nog een kortetermijnverzekering aan (Verzekeringsoplossing voor vluchtelingen uit Oekraïne – vereende.nl).

Oekraïense verzekeraarWebsite
ОРАНТАhttps://oranta.ua
АСКАhttps://aska.ua
ІНГОhttps://ingo.ua
КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУПhttps://kniazha.ua
УТСКhttps://utico.ua
ПЗУ Українаhttps://pzu.com.ua
ТАСhttps://sgtas.ua
УСГhttps://ukringroup.ua
ПЕРШАhttps://persha.ua
ГАРДІАНhttps://grdn.com.ua

Het opnemen van vluchtelingen heeft geen of weinig effect op verzekeringen. Wel raden wij aan het altijd te melden. De Vereende denkt graag mee in de ondersteuning en in het geven van verzekeringsdekking.

Dit is een partnerartikel van De Vereende / Bekijk hier meer artikelen …

Lees ook van deze partner: