Is onverzekerbaarheid op het gebied van brandverzekeringen geen issue?

Is onverzekerbaarheid op het gebied van brandverzekeringen geen issue?

Bij de Vereende zetten wij ons dagelijks in om (dreigende) onverzekerbaarheid tegen te gaan. Daar waar andere verzekeraars zich terughoudend opstellen, zijn wij bereid om een stapje meer te doen om een schijnbaar onverzekerbaar risico toch verzekerd te krijgen.

In de ‘Rialto-tijd’ en daarvoor nog onder de naam 'Terminus' lag het zwaartepunt van onze dienstverlening op het gebied van verzekeringen op motorrijtuigen. In die tijd, en nu nog steeds, heeft ons bedrijf zich ingezet om verzekeringsoplossingen te bieden voor de chauffeurs die net wat meer pech hebben dan anderen, of die om andere redenen moeite hebben om een verzekering te krijgen bij een andere maatschappij.

Dienstverlening uitgebreid

Na verloop van tijd werd de dienstverlening van de voorlopers van de Vereende uitgebreid met aansprakelijkheidsverzekeringen en brandverzekeringen voor particulieren. Meer recent zijn hier ook de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en zakelijke brandverzekeringen voor gebouwen en inventaris (inclusief verzekeringen voor leegstaande panden) aan toegevoegd. Want ook voor deze producten zijn er klanten die moeite hebben om zich elders te verzekeren.

Onverzekerbaarheid brandverzekeringen

De laatste jaren zien we bij de Vereende de aanvragen voor brandverzekeringen toenemen. Dat zijn in de eerste plaats aanvragen voor onze particuliere klanten die moeite hebben om zich elders te verzekeren. Waar we echter ook een toename in zien, zijn de aanvragen voor bedrijfsmatige risico’s. En dan betreft het natuurlijk met name de risico’s die niet bijzonder aantrekkelijk zijn voor verzekeraars. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijfsverzamelgebouwen, opslagloodsen, caravanstallingen, horeca zoals coffeeshops of shishalounges, maar bijvoorbeeld ook oude boerderijen met een rieten kap en leegstaande gebouwen. Dit zijn allemaal soorten risico’s waarvoor we in veel gevallen wel een oplossing kunnen bieden.

Recyclingbedrijven

Maar dan zijn er ook nog de risico’s waar wij nauwelijks bij kunnen helpen. De recyclingbedrijven zijn hier al langer een bekend voorbeeld van. Bij deze risico’s speelt vaak ook mee dat er preventiemaatregelen noodzakelijk zijn, die niet of vertraagd worden gerealiseerd. Ook speelt mee dat deze risico’s zwaar en omvangrijk zijn om te verzekeren.

Als het aantal aanbieders zou afnemen, dan kan dat leiden tot onverzekerbaarheid van deze risico’s”

Interesse om te verzekeren neemt af

En het is juist in de categorie met de zware of omvangrijke risico’s waar wij de grootste problemen zien wat betreft de verzekerbaarheid. Het lijkt erop dat de interesse om dit soort bedrijven te willen verzekeren aan het afnemen is. Als het aantal aanbieders zou afnemen, dan kan dat leiden tot premiestijgingen en in het ergste geval tot onverzekerbaarheid van deze risico’s.

Dreigende onverzekerbaarheid potgrondbedrijven

Onlangs deed dit fenomeen zich nog voor bij potgrondbedrijven. De Vereende werd benaderd met de vraag of zij bereid was om deze bedrijven te verzekeren. Een aantal aanbieders had zich teruggetrokken uit deze branche, met dreigende onverzekerbaarheid als gevolg. Helaas is het ons nog niet gelukt om hier een verzekeringsoplossing voor te bieden. Dit heeft niet alleen met de omvang van deze bedrijven te maken, maar ook met het gebrek aan specifieke kennis die nodig is om dit type risico goed te kunnen beoordelen. Op dit moment proberen wij, door gesprekken te voeren met verschillende partijen, te zoeken naar een acceptabele oplossing voor dit probleem.

Fabel

Dat onverzekerbaarheid op het gebied van brandverzekeringen in Nederland geen issue is, is dus helaas een fabel. De bereidheid van verzekeraars om zware of bijzondere risico’s te verzekeren, is aan het afnemen. De Vereende probeert hierin zo goed mogelijk haar maatschappelijke rol te vervullen. Dit doen wij ofwel door zelf een verzekeringsoplossing te bieden, ofwel door een bemiddelende rol te spelen.

Kortom, heeft u te maken met een moeilijk verzekerbaar risico? Meld dit bij ons. Wij zullen in ieder geval alle moeite doen om een oplossing te zoeken!

Dit is een partnerbijdrage van de Vereende. Bekijk hier een volledig overzicht van hun partnerberichten.

Pieter Feenstra (Achmea) nieuwe CFRO De Vereende

Pieter Feenstra (Achmea) nieuwe CFRO De Vereende

Per 9 september is Pieter Feenstra de nieuwe CFRO van De Vereende. Feenstra volgt Harmen Ettema op.

Hoe gaat de Vereende om met mensen met een betalingsachterstand?

Hoe gaat de Vereende om met mensen met een betalingsachterstand?

Verzekeraars kunnen, door constructief om te gaan met klanten met betalingsproblemen, eraan bijdragen dat de financiële problemen van deze groep klanten niet groter worden. Verzekeraars kunnen hen soms zelfs juist helpen deze problemen aan te pakken. Hiervoor is een protocol bij betalingsachterstanden opgesteld waarin regels voor verzekeraars in de omgang met klanten met betalingsproblemen zijn opgenomen. Het gaat daarbij onder andere om communicatie en informatievoorziening, afspraken met incassopartners, meewerken aan schuldsanering en weer verzekeren van mensen die een schuldsaneringstraject hebben doorlopen.

Ingrid Visscher nieuw collegelid CDFD

Ingrid Visscher nieuw collegelid CDFD

De minister van Financiën heeft voormalig de Vereende-directievoorzitter Ingrid Visscher benoemd tot nieuw collegelid van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Optreden als bindend adviseur: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Optreden als bindend adviseur: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

In de regel zal een makelaar of taxateur door één opdrachtgever worden ingeschakeld. Voor een taxateur gelden in dat geval onverkort de verenigingsregels om onpartijdig en onafhankelijk te taxeren, ondanks dat er maar één opdrachtgever is. Het kan echter ook voorkomen dat een makelaar of taxateur door meerdere partijen wordt benaderd, of door de rechtbank wordt gevraagd om (vanwege de expertise) als bindend adviseur op te treden. Hoe zit het ook alweer met de eventuele aansprakelijkheid? Cornélie Arnouts, vastgoedadvocaat & beroepsaansprakelijkheid Dentons, legt uit.