Ministerie polst branche over ruim 140 nieuwe PE-onderwerpen

Ministerie polst branche over ruim 140 nieuwe PE-onderwerpen

Wie wil meepraten over de inhoud van de nieuwe PE-examens kan tot 1 november reageren op de internetconsultatie over nieuwe toetstermen en examenonderwerpen. De voorgestelde aanpassingen gaan onder andere over privacywet AVG, de gevolgen van de Brexit en wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft ruim 140 ontwikkelingen geselecteerd die zouden moeten worden getoetst in de PE-examens die vanaf 1 april 2020 worden afgenomen. Die zijn door de markt zelf aangedragen. Vandaag opende het ministerie van Financiën een internetconsultatie als laatste kans om bij te sturen.

Privacyregels

Het CDFD-voorstel bevat twee helemaal nieuwe toetstermen. Die gaan over privacywet AVG. Adviseurs moeten in hoofdlijnen de privacyrechten van klanten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming kunnen beschrijven. Ook moeten ze kunnen zeggen welke soorten persoonsgegevens er zijn en op welke grondslagen die verwerkt mogen worden.

Asbestdaken en brexit

Daarnaast toetsen de verschillende examens straks ruim 140 nieuwe ontwikkelingen. Die variëren van de (nu nog onbekende) gevolgen van de brexit tot de aanpassingen in het huwelijksvermogensrecht en van regelgeving rondom asbestdaken tot de verschillende scenario’s in de pensioenoverzichten.

Reageren op de internetconsultatie kan tot uiterlijk 1 november. Op basis van de reacties stelt de minister van Financiën de definitieve toets- en eindtermen vast.