Pensioenalternatief voor steeds meer werkgevers

Centraal Beheer APF richt zich op grote en kleine werkgevers; met zowel DB- als DC-oplossingen voor hun werknemers. Ruim driehonderd werkgevers hebben zich inmiddels aangesloten. Waarom stappen steeds meer werkgevers met hun pensioenregeling over naar een algemeen pensioenfonds (APF) en naar Centraal Beheer APF in het bijzonder?
Delen:

Een gegarandeerd welvaartsvast pensioen is wat iedereen zou willen. Maar onder de huidige omstandigheden een mythe, want ineffectief en onbetaalbaar. Zowel bij Van Spaendonck als bij Mosadex was dat besef aanwezig. “Twee jaar geleden hadden we al gekozen voor een DC-regeling”, zegt Jan Gevers van Van Spaendonck. “De discussie over het opgeven van garanties was dus al in 2016 gevoerd. Zonder problemen. Er werken verstandige en goed-geïnformeerde mensen bij ons. Onze regeling van 2016 hebben we eigenlijk zonder aanpassingen zo in de DC-kring van Centraal Beheer APF kunnen schuiven.”

En Mosadex? John Mentink: “Wij kwamen van een verzekerde DB-regeling, die echter niet werd voortgezet. We wilden een DB-regeling behouden, maar overstappen naar een andere verzekeraar was geen optie. Te kostbaar. De DB-kring waarvoor we bij Centraal Beheer APF kozen, de zogenaamde Koopkrachtkring met de hoogste indexatie-ambitie, komt echter dicht in de buurt. Toch is het best een lastig en technisch verhaal om de deelnemers en de OR te overtuigen van de betrekkelijke waarde van garanties. Eric Vlietman, onze adviseur, kon dat echter goed en duidelijk uitleggen.”

Weloverwogen kiezen en draagkracht

Eric Vlietman, senior pensioenconsultant bij Van Lanschot Chabot: “Dat is inderdaad onze rol in zo’n transitie: uitleg geven, dingen begrijpelijk maken en ontwikkelingen schetsen. Zodat de klant zelf een weloverwogen keuze kan maken. Daar horen ook opleiding en bewustmaking bij van de leden van de werkgroep die de transitie aanstuurde. Is de keus gemaakt, in overleg met de personeelsvertegenwoordiging, dan gaan we op zoek naar draagvlak onder de deelnemers.”

Keuze maken

Hoe wordt zo’n keus gemaakt? Jan Gevers: “Het proces dat Eric beschrijft – oriëntatie, behoeftepeiling, bewustwording, het kweken van draagvlak – hadden we bij Van Spaendonck in 2016 achter de rug. We kozen toen al – vanuit een niet langer houdbare middelloonregeling – voor een DC-oplossing. Op dat moment bestond de combinatie met een APF nog niet. Dat gaf ons wel de gelegenheid om de kat uit de boom te kijken: hoe komt het APF zijn eerste levensjaren en kinderziektes door? Dat is goed gelukt. Je ziet nu veel nieuwe functionaliteit, nieuwe vormen van lifecycles, slimme vormen van beleggen waarin de deelnemer wordt betrokken en die ook beter voor hem zijn. Centraal Beheer APF loopt in deze innovaties voorop. Ook als het gaat om de volledig digitale communicatie. Dat is toch de toekomst.”

John Mentink: “Bij Mosadex wilden we geen DC-oplossing, maar wel de ambitie van indexatie en waardevastheid behouden. Dan valt een PPI meteen af. Elders verzekeren was te duur. Dus bleef het APF over, waarvoor vier kandidaten in aanmerking kwamen. Daaruit hebben we onze keus gemaakt, vooral op basis van een kosten-batenanalyse.” Eric Vlietman vult aan: “Klopt. Al is het natuurlijk niet zo simpel als het klinkt om de verschillende economische scenario’s, premiestellingen en beloofde pensioenresultaten met elkaar te vergelijken. Daarvoor hebben we gelukkig een geavanceerd tool kunnen gebruiken, de APF Monitor van LNBB.” John Mentink: “Wel fijn dat Eric de uitkomsten ervan kon uitleggen in gewone-mensentaal. Zo konden we één-voor-één de APF’en van ons lijstje schrappen. Uiteindelijk ging het om het vergelijken van de hoogste indexatie-ambitie van twee aanbieders, waaruit bleek dat Centraal Beheer APF gewoon minder kostbaar was.”

“Wat ook meetelt,” vult Eric Vlietman aan, “is dat Achmea met zijn volle gewicht achter Centraal Beheer APF staat. Dat is bij andere APF’en toch anders. Achmea heeft daarentegen een glasheldere strategische keuze gemaakt. Dat geeft een werkgever het hoogste vertrouwen in continuïteit.”

De implementatie

Beide werkgevers zijn sinds 1 januari 2018 over. Wat zijn hun praktijkervaringen tot nu toe? Jan Gevers: “We hebben ons op de implementatie goed voorbereid en met de groepscontroller een commissie samengesteld. De implementatiemanager van Centraal Beheer APF was ervaren en helemaal in onze situatie ingewerkt. Zij kwam met een lijst met actiepunten, een draaiboek. We hebben erop toegezien dat alles zorgvuldig en met veel aandacht werd ingeregeld. Er kan immers van alles mis gaan. Neem zoiets als het nabestaandenpensioen, waar toch een stukje historie aan vastzit. Maar het hele proces is zeer soepel verlopen. Voorbeeldig. Precies zoals wijzelf ook werken. Ja, ik ben tevreden. Alle beloften zijn waargemaakt.”

John Mentink: “Daar kan ik weinig aan toevoegen. De begeleiding, de helpdesk, de terugkoppeling: het was eigenlijk allemaal goed.”

Communicatie met werknemers

John Mentink vervolgt: “En dat geldt ook voor de communicatie met de deelnemers. Het is zeker niet gemakkelijk om hen te betrekken bij hun pensioen. Maar weinig mensen, ook bij ons, vinden het een sexy onderwerp. Dat heeft Eric vast gemerkt bij zijn presentaties vóór de overgang. Maar toch zien we nu een verbetering. Op de bijeenkomsten van dit jaar laten nog steeds te weinig mensen horen dat ze hun portal bezoeken en aan de knoppen van de Beleggingsbalans draaien. En toch, het zijn er wel steeds meer. Dat Centraal Beheer APF zo z’n best doet om de deelnemer meer bij zijn pensioen te betrekken, met succes blijkbaar, spreekt mij zeer aan.”

Jan Gevers: “Helemaal mee eens. Ik ben blij dat we in Nederland proberen het pensioen meer top-of-mind te krijgen bij de deelnemers. Het portal van Centraal Beheer APF draagt daar in ieder geval aan bij.”

Dit artikel is gesponsord door Centraal Beheer Achmea

Aanvullende info:

Van Spaendonck Groep
Van Spaendonck Groep is al bijna honderd jaar de drijvende kracht achter succesvol ondernemerschap in Nederland. Ondernemen levert welvaart, dynamiek en ontplooiingsmogelijkheden voor mensen. Van Spaendonck legt verbindingen voor het mkb, versterkt branche- en beroepsverenigingen en helpt accountantskantoren de werkgeversrol van hun klanten beter in te vullen. Ze richt zich direct en indirect op belangen van ondernemers op sociaal en economisch vlak. Van Spaendonck heeft diverse krachtige labels, een eigen leerstoel en werkt via het kenniscentrum ICOON nauw samen met TIAS School for Business and Society. Van Spaendonck telt ongeveer 200 medewerkers, die alle deelnemen aan de regeling van Centraal Beheer APF.

Mosadex Groep
Mosadex Groep is totaalleverancier in de farmaceutische zorgmarkt met een coöperatief karakter. Dagelijks worden zorg en diensten aangeboden aan meer dan 730 aangesloten zelfstandige apotheken, 460 service-apotheken, 250 zorginstellingen, 400 drogisterijen en meer dan 11 miljoen (zorg-)consumenten in Nederland. Bij de twaalf dochterondernemingen werken zo’n 2000 medewerkers. Van inkoop en logistiek tot ICT en (patiënten)zorg. De juiste mix van kennis, ervaring en samenwerking in de zorgketen: dat maakt Mosadex Groep de gids bij het leveren van preventieve, veilige en effectieve (farmaceutische) zorg. Van de 2000 medewerkers van Mosadex Groep zijn zo’n 250 deelnemer in de regeling van Centraal Beheer APF.

Van Lanschot Chabot
Van Lanschot Chabot werkt sinds 1 januari 2017 samen met Mandema & Partners op het gebied van risicomanagement, verzuim, pensioen en private insurance. Het team van risicomanagers bouwt mee aan de continuïteit van bedrijven. Als een van de grootste intermediairs is Van Lansschot niet gebonden aan één verzekeraar. Zakelijke en particuliere klanten worden breed geadviseerd en vinden zo oplossingen voor specifieke verzekeringswensen. Ook worden via Chabot Assuradeuren eigen producten aangeboden. Vanuit vestigingen in Den Bosch en Den Haag wordt heel Nederland bediend.

Centraal Beheer APF
In Centraal Beheer APF worden de krachten gebundeld van pensioenfondsen, werkgevers en deelnemers. Dit levert het vermogen op om zo veel mogelijk pensioen uit elke ingelegde euro te halen. Dit gebeurt door het realiseren van schaalvoordelen in administratie en het verstandig en slim beheren van het gezamenlijk vermogen. Door het delen van risico’s en resultaat. En door innovaties mogelijk te maken, zoals doorbeleggen na de pensioendatum en het combineren van premie- en uitkeringsovereenkomsten. Om de betrokkenheid van de deelnemers te vergroten biedt Centraal Beheer APF online integraal inzicht en overzicht, relevante communicatie, keuzemogelijkheden en inspraak.